Facebook Instagram Youtube Telegram
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЗ9зЬ(@ґ6и\chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЗ9зЬ(@ґ6и\chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЗ9зЬ(@ґ6и\chnu.edu.ua
assistant.admissionЗ9зЬ(@ґ6и\chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЗ9зЬ(@ґ6и\chnu.edu.ua

Оновлено
30-03-2023
15:59

5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства - переглянути

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів - переглянути

5.03040101 Правознавство - переглянути

5.03050401 Економіка підприємства - переглянути

5.03050801 Фінанси і кредит - переглянути

5.03050901 Бухгалтерський облік - переглянути

5.04030101 Прикладна математика - переглянути

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж - переглянути

6.020103 Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури - переглянути

6.010101 Дошкільна освіта - переглянути

6.010102 Початкова освіта - переглянути

6.010103 Технологічна освіта - переглянути

6.010104 Професійна освіта (Машинобудування) - переглянути

6.010106 Соціальна педагогіка - переглянути

6.010201 Фізичне виховання - переглянути

6.010203 Здоров'я людини - переглянути

6.020101 Культурологія - переглянути

6.020204 Музичне мистецтво - переглянути

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво - переглянути

6.020301 Філософія - переглянути

6.020302 Історія - переглянути

6.020303 Філологія - переглянути

6.020303 Філологія* - переглянути

6.030101 Соціологія - переглянути

6.030102 Психологія - переглянути

6.030103 Практична психологія - переглянути

6.030104 Політологія - переглянути

6.030204 Міжнародні інформація - переглянути

6.030205 Країнознавство - переглянути

6.030301 Журналістика - переглянути

6.030401 Правознавство - переглянути

6.030502 Економічна кібернетика - переглянути

6.030503 Міжнародна економіка - переглянути

6.030504 Економіка підприємства - переглянути

6.030507 Маркетинг - переглянути

6.030508 Фінанси і кредит - переглянути

6.030509 Облік і аудит - переглянути

6.030601 Менеджмент - переглянути

6.040101 Хімія - переглянути

6.040102 Біологія - переглянути

6.040104 Географія - переглянути

6.040105 Гідрометеорологія - переглянути

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування - переглянути

6.040201 Математика - переглянути

6.040203 Фізика* - переглянути

6.040203 Фізика - переглянути

6.040204 Прикладна фізика - переглянути

6.040301 Прикладна математика - переглянути

6.040302 Інформатика - переглянути

6.040303 Системний аналіз - переглянути

6.050102 Комп'ютерна інженерія - переглянути

6.050103 Програмна інженерія - переглянути

6.050701 Електротехніка та електротехнології - переглянути

6.050801 Мікро- та наноелектроніка - переглянути

6.050802 Електронні пристрої та системи - переглянути

6.050901 Радіотехніка - переглянути

6.050902 Радіоелектронні апарати - переглянути

6.050903 Телекомунікації - переглянути

6.051004 Оптотехніка - переглянути

6.051401 Біотехнологія - переглянути

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа - переглянути

6.060101 Будівництво - переглянути

6.060102 Архітектура - переглянути

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) - переглянути

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій - переглянути

6.090101 Агрономія - переглянути

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство -переглянути

6.140103 Туризм - переглянути

6.170102 Системи технічного захисту інформації - переглянути

6.050103 Програмна інженерія - переглянути

7.01010101 Дошкільна освіта - переглянути

7.01010201 Початкова освіта - переглянути

7.01010301 Технологічна освіта - переглянути

7.01010401 Професійна освіта (Машинобудування) - переглянути

7.01010601 Соціальна педагогіка - переглянути

7.01020101 Фізичне виховання - переглянути

7.01020303 Фітнес та рекреація - переглянути

7.02020401 Музичне мистецтво (за видами) - переглянути

7.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво (за видами) - переглянути

7.02030101 Філософія - переглянути

7.02030102 Релігієзнавство - переглянути

7.02030102 Релігієзнавство (перепідготовка) - переглянути

7.02030201 Історія - переглянути

7.02030201 Історія (перепідготовка) - переглянути

7.02030301 Українська мова і література - переглянути

7.02030302 Мова і література (англійська) - переглянути

7.02030302 Мова і література (англійська, німецька, французька, румунська, російська) (перепідготовка) - переглянути

7.02030302 Мова і література (німецька) - переглянути

7.02030302 Мова і література (російська) - переглянути

7.02030302 Мова і література (румунська) - переглянути

7.02030302 Мова і література (французька) - переглянути

7.02030304 Переклад - переглянути

7.02030307 Філологія - переглянути

7.03010101 Соціологія (за видами діяльності) - переглянути

7.03010201 Психологія - переглянути

7.03010301 Практична психологія - переглянути

7.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності) - переглянути

7.03020401 Міжнародна інформація - переглянути

7.03020501 Країнознавство - переглянути

7.03030101 Журналістика (за видами) - переглянути

7.03040101 Правознавство - переглянути

7.03040101 Правознавство (перепідготовка) - переглянути

7.03050201 Економічна кібернетика - переглянути

7.03050301 Міжнародна економіка - переглянути

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) - переглянути

7.03050701 Маркетинг - переглянути

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) - переглянути

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (перепідготовка) - переглянути

7.03050901 Облік і аудит - переглянути

7.03050901 Облік і аудит (перепідготовка) - переглянути

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) - переглянути

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка) - переглянути

7.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності - переглянути

7.04010101 Хімія - переглянути

7.04010101 Хімія (перепідготовка) - переглянути

7.04010201 Біологія - переглянути

7.04010201 Біологія (перепідготовка) - переглянути

7.04010205 Біохімія - переглянути

7.04010207 Зоологія - переглянути

7.04010208 Ботаніка - переглянути

7.04010401 Географія - переглянути

7.04010402 Економічна та соціальна географія - переглянути

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища - переглянути

7.04020101 Математика (за напрямами) - переглянути

7.04020101 Математика (за напрямами) (перепідготовка) - переглянути

7.04020301 Фізика (за напрямами) - переглянути

7.04020301 Фізика (за напрямами) (перепідготовка) - переглянути

7.04020302 Фізика конденсованого стану - переглянути

7.04020401 Прикладна фізика (за галузями використання) - переглянути

7.04030101 Прикладна математика - переглянути

7.04030101 Прикладна математика (перепідготовка) - переглянути

7.04030201 Інформатика - переглянути

7.04030201 Інформатика  (перепідготовка) - переглянути

7.04030203 Соціальна інформатика - переглянути

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі - переглянути

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі (перепідготовка) - переглянути

7.05010301 Програмне забезпечення систем - переглянути

7.05070105 Світлотехніка і джерела світла - переглянути

7.05070107 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії - переглянути

7.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої - переглянути

7.05080102 Фізична та біомедична електроніка - переглянути

7.05080201 Електронні прилади та пристрої - переглянути

7.05090101 Радіотехніка - переглянути

7.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи - переглянути

7.05090301 Інформаційні мережі зв'язку - переглянути

7.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка - переглянути

7.05100403 Фотоніка та оптоінформатика - переглянути

7.05140102 Молекулярна біотехнологія - переглянути

7.05150102 Технології електронних мультимедійних видань - переглянути

7.06010101 Промислове і цивільне будівництво - переглянути

7.06010108 Водопостачання та водовідведення - переглянути

7.06010201 Архітектура будівель і споруд - переглянути

7.08010101 Геодезія - переглянути

7.08010103 Землеустрій та кадастр - переглянути

7.09010102 Агрохімія і ґрунтознавство - переглянути

7.14010301 Туризмознавство (за видами) - переглянути

7.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки - переглянути

8.01010101 Дошкільна освіта - переглянути

8.01010201 Початкова освіта - переглянути

8.01010301 Технологічна освіта - переглянути

8.01010401 Професійна освіта (Машинобудування) - переглянути

8.01010601 Соціальна педагогіка - переглянути

8.01020101 Фізичне виховання - переглянути

8.01020303 Фітнес та рекреація - переглянути

8.02020401 Музичне мистецтво (за видами) - переглянути

8.02030101 Філософія - переглянути

8.02030102 Релігієзнавство - переглянути

8.02030201 Історія - переглянути

8.02030301 Українська мова і література - переглянути

8.02030302 Мова і література (англійська) - переглянути

8.02030302 Мова і література (німецька) - переглянути

8.02030302 Мова і література (російська) - переглянути

8.02030302 Мова і література (румунська) - переглянути

8.02030302 Мова і література (французька) - переглянути

8.02030304 Переклад - переглянути

8.02030307 Філологія - переглянути

8.03010101 Соціологія (за видами діяльності) - переглянути

8.03010201 Психологія - переглянути

8.03010301 Практична психологія - переглянути

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності) - переглянути

8.03020401  Міжнародна інформація - переглянути

8.03020501 Країнознавство - переглянути

8.03030101 Журналістика (за видами) - переглянути

8.03040101 Правознавство - переглянути

8.03050201 Економічна кібернетика - переглянути

8.03050301 Міжнародна економіка - переглянути

8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) - переглянути

8.03050701 Маркетинг - переглянути

8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) - переглянути

8.03050802 Банківська справа - переглянути

8.03050901 Облік і аудит - переглянути

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) - переглянути

8.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності - переглянути

8.04010101 Хімія - переглянути

8.04010106 Колоїдна хімія та нанохімія - переглянути

8.04010201 Біологія - переглянути

8.04010205 Біохімія - переглянути

8.04010401 Географія - переглянути

8.04010402 Економічна та соціальна географія - переглянути

8.04010403 Географія України - переглянути

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища - переглянути

8.04020101 Математика (за напрямами) - переглянути

8.04020102 Актуарна та фінансова математика - переглянути

8.04020301 Фізика (за напрямами) - переглянути

8.04020302 Фізика конденсованого стану - переглянути

8.04020401 Прикладна фізика (за галузями використання) - переглянути

8.04030101 Прикладна математика - переглянути

8.04030201 Інформатика - переглянути

8.04030203 Соціальна інформатика - переглянути

8.04030302 Системи і методи прийняття рішень - переглянути

8.05010201 Комп'ютерні системи і мережі - переглянути

8.05010301 Програмне забезпечення систем - переглянути

8.05070105 Світлотехніка і джерела світла - переглянути

8.05070107 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії - переглянути

8.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої - переглянути

8.05080102 Фізична та біомедична електроніка - переглянути

8.05080201 Електронні прилади та пристрої - переглянути

8.05090101 Радіотехніка - переглянути

8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи - переглянути

8.05090301 Інформаційні мережі зв'язку - переглянути

8.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка - переглянути

8.05100403 Фотоніка та оптоінформатика - переглянути

8.05140102 Молекулярна біотехнологія - переглянути

8.05150102 Технології електронних мультимедійних видань - переглянути

8.06010101 Промислове і цивільне будівництво - переглянути

8.06010302 Раціональне використання і охорона водних ресурсів - переглянути

8.08010101 Геодезія - переглянути

8.08010103 Землеустрій та кадастр - переглянути

8.09010102 Агрохімія і ґрунтознавство - переглянути

8.14010301 Туризмознавство (за видами) - переглянути

8.15010002 Державна служба - переглянути

8.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки - переглянути

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЗ9зЬ(@ґ6и\chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ