Facebook Instagram Youtube Telegram
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorzЄЂ‡@%Э…Нqchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officezЄЂ‡@%Э…Нqchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofzЄЂ‡@%Э…Нqchnu.edu.ua
assistant.admissionzЄЂ‡@%Э…Нqchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionzЄЂ‡@%Э…Нqchnu.edu.ua

Оновлено
30-03-2023
15:59

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу.

Делегати конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою університету. Кількість делегатів становить 10% від загальної чисельності працівників університету.

У складі конференції трудового колективу мають бути всі групи працівників Університету. Не менше, ніж 75% від загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні працівники.

Конференція трудового колективу скликається не рідше, ніж один раз на рік.

Конференція трудового колективу університету:

  • за поданням Вченої ради університету приймає Статут ЧНУ, а також вносить зміни до нього;
  • щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;
  • обирає претендента на посаду ректора шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України;
  • обирає комісію з трудових суперечок відповідно до Кодексу законів про працю України;
  • за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора;
  • затверджує Правила внутрішнього розпорядку університету;
  • розглядає й ухвалює або відхиляє Колективний договір університету;
  • затверджує Положення про органи студентського самоврядування;
  • обирає за поданням органів громадського самоврядування структурних підрозділів виборних представників до Вченої ради університету;
  • розглядає інші питання діяльності університету.

Організацію підготовки та проведення конференції здійснюють керівництво університету та первинна профспілкова організація як пред­ставник трудового колективу. Головою конференції трудового колективу університету є голова первинної профспілкової організації університету. Секретар конференції обирається із числа делегатів конференції. Термін повноважень голови та секретаря конференції – три роки.

Конференція трудового колективу вважається правомірною, якщо на ній були присутні 2/3 від загальної кількості делегатів. Рішення  приймаються, якщо за них проголосувала більш, як половина присутніх.

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterzЄЂ‡@%Э…Нqchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ