Facebook Instagram Youtube Telegram
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
assistant.admission¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua

Оновлено
30-03-2023
15:59

ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

 

Діяльність

Головний інформаційно-телекомунікаційний центр є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, очолюється начальником відділу, який підпорядковується ректору.

Центр у своїй діяльності керується конституцією України, законами України, постановами верховної ради України, правовими актами президента України і кабінету міністрів України, міністерства освіти і науки України, статутом університету, цим положенням та іншими правовими актами України.

Головний інформаційно-телекомунікаційний центр забезпечує організацію роботи університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для забезпечення навчального, наукового та виховного процесів.

До функцій центру відносяться такі:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються діяльності університету в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • моніторинг стану та обслуговування опорної оптоволоконної мережі університету;
 • здійснення організаційних заходів, спрямваних на підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі університету та контроль за станом активного обладнання;
 • взаємодія з розробниками системи для автоматизації навчального, наукового та виховного процесів “цифровий університет”;
 • організація навчання співробітників університету основам роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі та надання консультативної допомоги з питань діяльності підрозділів в цій системі;
 • технічна підтримка web-сайтів університету, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;
 • організація функціонування електронної пошти співробітників університету: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до електронної пошти;
 • організація доступу співробітників та студентів університету до мережі Internet;
 • облік та виділення ip-адрес підрозділам університету;
 • діяльність у сфері захисту інформаційно-телекомунікаційної мережі університету від несанкціонованого доступу ззовні;
 • облік вхідного/вихідного трафіка користувачів мережі;
 • адміністрування локальних мереж корпусів університету;
 • технічний супровід елементів системи дистанційного навчання;
 • підготовка різних довідкових матеріалів з питань діяльності університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для керівних органів країни, області та університету.

Центр має право:

 • отримувати у встановленому порядку необхідну інформацію і матеріали для виконання своїх функцій від усіх підрозділів і служб університету;
 • залучати в необхідних випадках (за узгодження з керівництвом університету) спеціалістів, які працюють в університеті та інших організаціях для здійснення діяльності відділу у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відділу.

Центр несе відповідальність:

 • за своєчасне та якісне виконання всіх робіт і здійснення заходів, пов’язаних із завданнями та функціями центру;
 • за якість і оперативність діловодства, пов’язаного з функціями центру;
 • за виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та техногенної та пожежної безпеки. 
 
Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-00, +38(0372)58-48-65
E-mail: gitc¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. 7, пов. 2, каб. 10
 
Відділ електронного навчання
 
Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-65, +38(0372)58-48-25
E-mail: moodle¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. 7, пов. 2, каб. 16
 
Відділ з інформаційної діяльності та комунікацій
 
Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-23
E-mail: news¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 227
 
Відділ мережевих технологій та захисту інформації
 
Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-65, +38(0372)58-47-34, +38(0372) 58-48-07, +38(0372) 52-75-39
E-mail: gitc¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. 7, каб. 1, 13, 16
 
Відділ обслуговування програмних та апаратних засобів
 
Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-60
E-mail: gitc¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. 7, пов. 2, каб. 20
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster¬П0э@Шz1яchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ