Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua
assistant.admissionЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua

Оновлено
10-04-2020
12:28

БУХГАЛТЕРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Діяльність

Бухгалтерія Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є самостійним структурним відділом університету, в своїй роботі підпорядковується ректору та проректору з економічних питань – головному бухгалтеру.

Працівники бухгалтерії керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами України та локальними актами університету. 

Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в університеті з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є основним видом обліку, який ведеться в університеті. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. 

Основними функціями бухгалтерії є: 

  • безперервне ведення бухгалтерського обліку в університеті;
  • організація бухгалтерського обліку   відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання в Університеті встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
  • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації; 
  • контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;
  • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;
  • забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
  • забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітності.

Положення про бухгалтерську службу

 

Працівники

Факс: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14

E-mail: inforЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5


РОМАНІВ Юрій Миколайович

Посада:  головний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-20, +38 (0372) 52-55-81

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 210

 

ВАКАРЮК Олена Іванівна

Посада: заступник головного бухгалтера з економічних питань

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-96

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 110

 

ЦИМБАЛЮК Ірина Мірчівна

Посада: заступник головного бухгалтера з обліку банківських операцій

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-12, +38 (0372) 58-67-34

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 209

 

ТЕРЕШОНКОВА Анжеліка Миколаївна

Посада: заступник головного бухгалтера з фінансів

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 52-67-34

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 209

  

КІНАЩУК Руслан Васильович

Посада: заступник головного бухгалтера

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-73

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

 

Відділ розрахунків з дебіторами, кредиторами

  

ІЦЕНКО Лілія Петрівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-31

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 206

 

Дєдова Оксана Михайлівна

Посада: провідний бухгалтер з відряджень

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-31

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 206

 

КУПЕЦЬ Юлія Сергіївна

Посада: секретар

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-31

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 206

 

Відділ розрахунків з працівниками

 

БАРІНОВА Галина Леонтіївна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-79

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

 

ДЛУБІК Любов Петрівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-79

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

 

ГУБЧАК Тетяна Дмитрівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-79

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

 

БАБІЙ Ольга Василівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-79

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

  

ПЕТРАЩАК Марина Ярославівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-73

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

 

 

КОБЕРНІК Тетяна Борисівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-73

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 211

 

Фахівці з обслуговування НДЧ

 

КІНАЩУК Маряна Миколаївна

Посада:  фахівець I категорії ПФВ

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-26

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 130

 

 ПАРАЙКО Діана Іллівна

Посада:  фахівець II категорії ПФВ

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-26

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 130

 

ДРУЖИНІНА Надія Вікторівна

Посада:  фахівець I категорії

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-26

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 130

 

Відділ розрахунків плати за навчання

 

ЛОКОВЕЙ Валентина Іванівна

Посада: фахівець І категорії

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-29

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 114

 

ІЛЮК Анжела Іллівна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-29

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 114

 

ГОРБАТЮК Галина Володимирівна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-29

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 114

  

КОЖУКАР Лілія Георгіївна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-29

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 114

  

Відділ розрахунків зі стипендій

 

ОЛІЙНИК Віталій Васильович

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-21

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 109

 

ОЛЕКСЮК Надія Володимирівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-21

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 109

 

Матеріальний відділ

 

РОМАНІВ Юрій Миколайович

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-22 

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 208

 

СІМАНЮК Наталія Вікторівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-22

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 208

 

КОСЕНКО Любов Василівна

Посада: бухгалтер ІІ категорії

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-22

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 208

 

ВОДОП’ЯН Світлана Костянтинівна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-22

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 208

 

ЛОГІНА Сільва Миколаївна

Посада: провідний бухгалтер

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-12

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 209

 

Планово-фінансовий відділ

 

КОБІТОВИЧ Наталія Мар’янівна

Посада: начальник планово-фінансового відділу

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-85

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 207

 

СИДОРЕНКО Тетяна Миколаївна

Посада: провідний економіст

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-74

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 207

 

ОДОВИЙЧУК Інна Валентинівна

Посада: фахівець I категорії

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-74

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 207

 

МАЛІЦЬКА Ганна Генадіївна

Посада: фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-74

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 207

 

КОСТЮК Андрій Володимирович

Посада: фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-74

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 207

 

КІНАЩУК Маряна Миколаївна

Посада: провідний економіст

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-26

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 109

   

ОПІНКА Наталія Миколаївна

Посада:  фахівець I категорії

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-47-26

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 205

 

Відділ автоматизації обліку

 

СКРИННИК Іван Васильович

Посада: фахівець II категорії

Контактна інформація

Тел.:  +38 (0372) 58-48-15

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 131

 

ТКАЧУК Уляна Володимирівна

Посада: фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-15

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 131

 

ГУР’ЄВА Людмила Петрівна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-85

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.2, каб. № 206 

 

РІЙ Уляна Василівна

Посада: фахівець

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372) 58-48-15

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов.1, каб. № 131

 

© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЬ/uНЛ@%хchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ