Facebook Instagram Youtube Telegram
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР


interof

interof
interof

science
mediats


mediats




Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum



58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectoru)г0@ЧА7jchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua
assistant.admissionu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua

Оновлено
30-03-2023
15:59

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

Діяльність

Юридичний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний ректору університету.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Функції  відділу:

 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подача керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності університету;
 • відділ координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність тощо;
 • відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору університету, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами;
 • разом з іншими структурними підрозділами відділ складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів університету, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;
 • здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору університету для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
 • відділ бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;
 • організовує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені університету чи університетом у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
 • аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
 • дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово- господарської діяльності університету та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
 • сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх
  повноважень
  ;
 • разом з відповідними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці; надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального захисту;
 • забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції ректору університету про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;
 • веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні;
 • збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 • бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і
  контролюючих  органів
  ;
 • організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників університету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

Положення про відділ 

 

Працівники:

 

КАЧУР Василь Вікторович

Посада: начальник відділу

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-48-71
Факс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dptu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 135

 

ЛЕВЧЕНКО Наталія Вікторівна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-48-71
Факс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dptu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 135

 

ТКАЧ Віра Дмитрівна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація:
Tел. +38 (0372) 58-48-71
Факс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dptu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 135

 

ОРИЩУК Наталія Василівна

Посада: фахівець

Контактна інформація:
Tел. +38 (0372) 58-48-71
Факс: +38 (0372) 58-48-71
E-mail: law-dptu)г0@ЧА7jchnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 135
 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasteru)г0@ЧА7jchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ