Facebook Instagram Youtube Telegram
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua
assistant.admissionЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua

Оновлено
30-03-2023
15:59

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

 

Діяльність

Однією із найважливіших умов, яка забезпечує чіткість роботи всіх структурних підрозділів вузу, є кваліфіковане діловодство, яке включає організацію приймання, розгляду, реєстрації і індексації, оформлення документів, контролю за їх виконанням, порядок класифікації, формування справ і їх збереження, підготовки для передачі в архів.

Відповідно до основного завдання загальний відділ:

 • розробляє інструкції з діловодства, номенклатуру справ загального відділу;
 • складає зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та
 • доводить до структурних підрозділів;
 • організовує тиражування і розсилку наказів, вказівок ректора і проректорів
 • університету, оформлює їх передачу в архів університету;
 • організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва вузу;
 • здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням в університеті, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
 • приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;
 • забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності університету;
 • дійснює керівництво роботою з діловодства в підрозділах університету;
 • завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами;
 • оформляє, реєструє службові відрядження;
 • забезпечує деканати, кафедри та інші підрозділи службовими бланками і здійснює контроль за їх правильним використанням;
 • здійснює облік документів "Для службового користування";
 • веде та формує справи, зберігає справи і передає їх в архів університету;
 • подає в бухгалтерію звіти поштових витрат.

 

 

Працівники

 

ГУМЕНЮК Ганна Антонівна

Посада: начальник відділу

Сфера діяльності: Здійснює методичне керівництво організацією діловодства в підрозділах університету, контроль за правильним формуванням та зберіганням матеріалі; організує роботу, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень ректора, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного діловодства, формуванні справ і їх направленні на державне зберігання; складає зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та  доводить до структурних підрозділів тощо.

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  officeЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

ОСТАПЛЮК Олена Петрівна

Посада: старший інспектор відділу

Сфера діяльності:  організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва вузу;  приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;  веде та формує справи, зберігає справи і передає їх в архів університету  тощо.

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  officeЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

МАЗУРАК Христина Василівна

Посада: інспектор відділу

Сфера діяльності:  приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;  подає в бухгалтерію звіти поштових витрат.

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  officeЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корпус № 5, пов. 1, каб. 107

 

СІДОРЯК Валентина Василівна

Посада: секретар-друкарка відділу

Сфера діяльності:  Виконує машинописні роботи: розмножує накази по університету в необхідній кількості; приймає і відправляє факс, електронну пошту; своєчасно передає  виконавцю.

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  officeЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЗЏ·y@W^,chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ