Facebook Instagram Youtube Telegram
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector“’ъ@/p(chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office“’ъ@/p(chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof“’ъ@/p(chnu.edu.ua
assistant.admission“’ъ@/p(chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission“’ъ@/p(chnu.edu.ua

Оновлено
30-03-2023
15:59

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

 

Діяльність 

Науково-дослідну частину Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (НДЧ) створено з метою організації та координації наукової, науково-технічної діяльності в університеті.

НДЧ є науковим підрозділом університету, що складається з наукових груп при кафедрах та відділів, безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Основна мета діяльності НДЧ - забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств.

Управління науково-дослідною частиною здійснює проректор з наукової роботи. Проректор з наукової роботи для оперативного управління НДЧ має заступника – начальника науково-дослідної частини. Начальник НДЧ забезпечує безпосереднє керівництво відділами науково-дослідної частини.

Відділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов'язки керівників цих підрозділів.

 

Начальник науково-дослідної частини

АНГЕЛЬСЬКА Алла Олегівна

Сфера діяльності: забезпечує реалізацію державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у системі Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств. Здійснює безпосереднє керівництво відділами науково-дослідної частини.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372)58-47-20
Факс: +38 (0372)58-47-08
E-mail: a.angelskaya@chnu.edu.ua, nd-office“’ъ@/p(chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

Науково-організаційний відділ

Відділ забезпечує планування і організацію науково-дослідної роботи університету.

Функції відділу:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються науково-дослідної роботи в університеті;
 • організація, облік та супровід всієї науково-дослідної роботи в університеті: тем, що виконуються в рамках національних, державних, міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; НДР, що виконуються за угодами з вітчизняними і закордонними замовниками, виконуються за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів університету;
 • координація науково-дослідної роботи підрозділів, спрямування її на вирішення завдань відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки, затверджених урядом України;
 • організація представлення наукових досягнень університету у виставках та конкурсах різного рівня в університеті, в Україні, а також за кордоном;
 • організація підбору та супроводу робіт, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо);
 • організація наукової та науково-виробничої діяльності у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах наукової тематики кафедр, наукових лабораторій університету, конструкторських і проектних бюро, технопарків, центрів науково-технічної творчості молоді тощо;
 • розробка і організація заходів, спрямованих на розширення наукових зв'язків з Академією наук України, її установами, науковими організаціями, промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, комерційними структурами тощо;
 • надання консультативної допомоги з питань укладання та виконання держбюджетних, госпдоговірних робіт, а також програм робіт за договорами з іноземними партнерами;
 • складання квартальних звітів з питань впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та річних звітів з питань наукової діяльності університету, статистичних квартальних та річних звітів до Міністерства освіти і науки України, обласного управління статистики та Західного наукового центру;
 • підготовка різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності університету для керівних органів країни, області та університету.
 • формування бази даних з річних наукових публікацій професорсько-викладацького складу, проведення аналізу друкованої продукції кафедр, підготовка довідок з цих питань до різних інстанцій.
 • підготовка матеріалів для встановлення рейтингових показників професорсько-викладацького складу університету.
 • підготовка для Міністерства освіти і науки пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів, наукових шкіл тощо, які плануються в університеті, також надання інформації підрозділам вузу стосовно таких же заходів, що відбуваються в межах нашої країни та за кордоном.
 • організація наукової діяльності та залучення студентів до Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів та конференцій.

 

Завідувач науково-організаційного відділу

ЗАПЛІТНИЙ Руслан Анатолійович

Сфера діяльності: забезпечує виконання вимог нормативних документів, які стосуються науково-дослідної роботи в університеті. Організовує облік та супровід всієї науково-дослідної роботи в університеті: тем, які виконуються у рамках національних, державних та міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; НДР, які виконуються згідно з угодами із вітчизняними і закордонними замовниками за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів університету.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372)58-47-08
Факс: +38 (0372)58-47-08
E-mail: r.zaplitnyy“’ъ@/p(chnu.edu.ua, nd-office“’ъ@/p(chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

Відділ з питань інтелектуальної власності та інновацій

Відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інтелектуальної власності.

Функції відділу:

 • аналіз наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах;
 • виконання разом з відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних та маркетингових досліджень при проведенні наукових, науково-технічних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та передачі прав на них;
 • моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал;
 • інформаційне представлення результатів інтелектуальної та інноваційної діяльності університету у мережі Інтернет;
 • розроблення проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет;
 • підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.
 • комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, в Україні та/або в іноземних державах;
 • підготовка та забезпечення укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення контролю за їх виконанням;
 • розроблення нормативних і методичних документів університету, що регламентують питання створення, правової охорони і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, надходження і розподілу ліцензійних платежів та інших доходів від комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам);
 • участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науково-дослідної, методичної робіт у сфері інтелектуальної власності в університеті;
 • надання працівникам університету і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету;
 • надання у межах своєї компетенції керівництву університету пропозиції щодо участі у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, бере участь у виконанні цих програм і проектів;
 • здійснення заходів з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників університету у сфері інтелектуальної власності, зокрема з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, навчання студентів та аспірантів з цих питань.

 

Завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій

ДОВГАНЮК Володимир Васильович

Сфера діяльності: аналіз наукових, науково-технічних робіт, які плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах; координація інноваційної діяльності установи та сприяння високоефективній науково-дослідній роботі та інноваційному розвитку університету; залучення до активної діяльності в сфері інноваційних технологій і наукового обслуговування професорсько-викладацького складу та інших співробітників університету; моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.

Контактна інформація
Тел.: +38 (0372)58-48-27
Факс: +38 (0372)58-47-08
E-mail: v.dovganyuk“’ъ@/p(chnu.edu.ua, nd-office“’ъ@/p(chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster“’ъ@/p(chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ