Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector4ж-@?%bSchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office4ж-@?%bSchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof4ж-@?%bSchnu.edu.ua
assistant.admission4ж-@?%bSchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission4ж-@?%bSchnu.edu.ua

Оновлено
10-04-2020
12:28

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

 

 

Діяльність

Навчальний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У своїй роботі навчальний відділ керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами та розпорядженнями ректора університету, Положенням про навчальний відділ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Мета функціонування навчального відділу: забезпечення реалізації Концепції освітньої діяльності університету, координування дій з питань науково-педагогічної, науково-методичної роботи, впровадження та вдосконалення системи менеджменту та контролю якості навчального процесу.

Навчальний відділ організовує навчальний процес в університеті, здійснює оперативний контроль за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; розробляє комплекс заходів щодо організації та проведення ліцензування й акредитації напрямів (спеціальностей), з яких здійснюється підготовка фахівців; проводить моніторинг якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.

Основні напрями діяльності:

  •  планування навчального процесу, узгодження навчальних планів, обсягів і розподілу навчальної роботи, розкладів занять, заліків, екзаменів, графіків   перескладання академзаборгованості;
  • координація роботи факультетів з питань організації навчальних, виробничих практик та їх методичного забезпечення, участь в укладанні угод і зв’язок із базами практик, контроль за виконанням студентами програми практик та ефективністю керівництва з боку структурних підрозділів;
  • ведення статистики, обліку руху контингенту студентів, успішності та пропусків занять, підготовка щомісячної та щорічної звітності відділу й університету, формування списків студентів і внесення в них оперативних змін відповідно до наказів;
  • забезпечення діяльності інформаційного вузла ІВС "Освіта", організація роботи навчальних підрозділів щодо замовлення студентських документів, виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій (студентських квитків, дипломів про освіту);
  • планування та контроль за професійним підвищенням кваліфікації викладачів, забезпечення організаційно-методичного супроводу, оформлення плануючої та звітної документації;
  • відстеження надходження в університет нормативних та розпорядчих документів центральних органів управління з питань навчального процесу та оперативне інформування структурних підрозділів, замовлення бланкової продукції та ведення її обліку (у тому числі бланків суворої звітності);
  • облік та аналіз зайнятості аудиторного фонду задля ефективного його використання.

 

Працівники

 

 

ГАРАБАЖІВ Ярослав Дмитрович

Посада: начальник відділу

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-15, +38(0372)52-40-79 
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07 
E-mail: edu-dpt4ж-@?%bSchnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 213

 
 

МАРЦЕНЯК Ігор Валеріанович

Посада: заступник начальника відділу

Контактна інформація
Тел.: +38(0372)52-40-79, +38(0372)58-48-63
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 213

 

ШЕВЧЕНКО Микола Олександрович

Посада: завідувач практики 

Контактна інформація
Тел.: +38(0372)52-40-79, +38(0372)58-48-63 
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07 
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua 
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 212
 
 

РОМАНЕНКО Римма Анатоліївна

Посада: методист навчального відділу

Контактна інформація
Тел.: +38(0372)58-48-72 
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07 
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua 
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 212
 
 

ФОДЧУК Тетяна Анатоліївна

Посада: старший інспектор навчального відділу

Контактна інформація 
Тел.: +38(0372)52-40-79, +38(0372)58-48-63 
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07 
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua 
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 212
 

БУЗИЛА Валентина Володимирівна

Посада: старший інспектор навчального відділу

Контактна інформація 
Тел.: +38(0372)58-48-63 
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07 
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua 
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 212

 

ЧЕРНИХ Олена Іванівна

Посада:старший інспектор навчального відділу

Контактна інформація
Тел.: +38(0372)52-40-79
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 213

 

БОДНАРАШЕК Людмила Іванівна

Посада: інспектор навчального відділу

Контактна інформація
Тел.: +38(0372)52-40-79
Факс: +38(0372) 55-29-14, +38(0372)58-47-07
E-mail: edu-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. 5, пов. 2, каб. 212

© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster4ж-@?%bSchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ