Facebook Instagram Youtube Telegram


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector ёг<@u°•±chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office ёг<@u°•±chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof ёг<@u°•±chnu.edu.ua
assistant.admission ёг<@u°•±chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission ёг<@u°•±chnu.edu.ua

Оновлено
08-02-2023
09:38

Експертний висновок акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.130101 «Соціальна допомога» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  - переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи  освітньо-професійної програми   «Кібербезпека» зі спеціальності 125 Кібербезпека за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  - переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи напряму підготовки «Музейна справа та охорона пам'яток культури» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти - переглянути

Експертнимй висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (галузь знань 02 Культура і мистецтво) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти - переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Соціальна педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні  науки - переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Освіта дорослих зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні  науки - переглянути

Висновок експертної комісії  за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем освіти освітньої програми Журналістика та крос-медійність за спеціальністю 061 Журналістика - переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Управління персоналом та економіка праці зі спеціальності 051 Економіка переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Місцеве самоврядування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародне право зі спеціальності 293 Міжнародне право - переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Туризмознавство спеціальності 242 Туризм - переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Географія спеціальності 106 Географія переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Кібербезпека спеціальності 125 Кібербезпека переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми  Соціологія спеціальності 054 Соціологія переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми  Середня освіта (історія) спеціальності 014 Середня освіта (історія) – переглянути

Висновок експертної комісії  за підсумками чергової акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 6.030101 – «Соціологія» - переглянути

Висновок експертної комісії  за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 6.030204 – «Міжнародна інформація» - переглянути

Висновки за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Державна служба спеціальності 074-281 Публічне управління та адміністрування другий(магістерський) рівень вищої освіти - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці» - переглянути

Експертний висновок акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050103 Програмна Інженерія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Статистика спеціальності 112 Статистика - переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Інформаційні технології та моделювання в економіці спеціальності 051 Економіка - переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Лісове господарство спеціальності 205 Лісове господарство - переглянути

Експертний висновок освітньо-професійної програми Аналітична економіка спеціальності 051 Економіка - переглянути

Висновок за підсумками первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.020105  – «Документознавство та інформаційна діяльність»  24.04.2017 - переглянути

Висновок за результатами повторної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 Правознавство 24.04.2017р. - переглянути

Висновок за результатами первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05010101 Обслуговування програмних систем та комплексів 24.04.2017р. - переглянути

Висновок за підсумками чергової акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.030502  – «Економічна кібернетика»   24.04.2017 - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.02010101 Культурологія (за видами) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.03050701 Маркетинг - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців 6.030102 Психологія    8.03010201 Психологія - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.01020302 Фізична реабілітація - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.13010201Cоціальна робота (за видами) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.04010503 Гідрологія - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців за другим (магістерським) рівнем 8.03050803 Оподаткування - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки  фахівців ОКР «магістр» 8.06010201 Архітектура будівель і споруд - переглянути

Висновок експертної комісії за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05010201 - Обслуговування комп'ютерних систем та мереж (дата розміщення 16.06.2016) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців ОКР «магістр» зі спеціальності 8.04030203 – «Соціальна інформатика»  (дата розміщення 17.12.2015) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.030201 – «Міжнародні відносини»  (дата розміщення 19.05.2016) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.130102 – «Соціальна робота»  (дата розміщення 19.05.2016) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.051701 – «Харчові технології та інженерія»  (дата розміщення 30.05.2016) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.030501 – «Економічна теорія  »  (дата розміщення 02.06.2016) - переглянути

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 6.030303 – «Видавнича справа та редагування  »  (дата розміщення 08.06.2016) - переглянути

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster ёг<@u°•±chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ