Facebook Instagram Youtube Telegram


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorПHЧ@+Щђi7chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeПHЧ@+Щђi7chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofПHЧ@+Щђi7chnu.edu.ua
assistant.admissionПHЧ@+Щђi7chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionПHЧ@+Щђi7chnu.edu.ua

Оновлено
08-02-2023
09:38

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

 

Науково-методична рада (НМР) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів університету, який визначає основні напрями науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і удосконалення освітнього процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва освітнім процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

Завдання науково-методичної ради:

·               визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в університеті, удосконалення змісту вищої освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти, узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

·               розробка науково-методичного супроводу щодо впровадження кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу та нових освітніх програм підготовки фахівців, імплементації нового закону «Про вищу освіту» та інших інструктивно-нормативних документів Міністерства освіти і науки з організації й методичного забезпечення освітнього процесу;

·               розробка методик впровадження передових освітніх та нових інформаційних технологій;

·               подання (вироблення) пропозицій щодо оновлення нормативно-правових документів університету з організації освітнього процесу;

·               експертиза навчальних планів усіх освітніх рівнів на відповідність їх розробленим освітнім програмам;

·               аналіз нових педагогічних технологій і методів навчання молоді та розробка методик щодо їх впровадження;

·               узагальнення й розповсюдження досвіду організації навчально-методичної роботи інститутів, факультетів, кафедр та провідних вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;

·               розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів з метою підвищення ефективності освітнього процесу, рекомендацій щодо вдосконалення організації методики самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Головою науково-методичної ради університету є перший проректор.

До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та в інших структурних підрозділах університету.

Робота ради здійснюється на основі річного плану.

Періодичність засідань ради – 3-ій четвер місяця.

У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна Вченій раді університету. Контроль за діяльністю науково-методичної ради здійснюється проректором (особою, що ним призначена) відповідно до планів роботи науково-методичної роботи й внутрішньо-університетського контролю.

Нормативні документи: Положення про науково-методичну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterПHЧ@+Щђi7chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ