Facebook Instagram Youtube Telegram


interof

interof
interof

science
mediats


mediats




Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum



58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector4“Ј@х‹јKkchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office4“Ј@х‹јKkchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof4“Ј@х‹јKkchnu.edu.ua
assistant.admission4“Ј@х‹јKkchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission4“Ј@х‹јKkchnu.edu.ua

Оновлено
08-02-2023
09:38

ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВІД

 

 

1.    Переведення студентів

А) Поновлення та переведення з інших вищих навчальних закладів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Поновлення та переведення до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі ЧНУ) здійснюється тільки з вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) III-IVрівнів акредитації і таких же рівнів акредитації відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів («бакалавр», «спеціаліст» і «магістр») та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Залежно від наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та академрізниці Приймальна комісія у двотижневий термін повідомляє заявникові умови зарахування на навчання або причини відмови.

Ліквідація академрізниці здійснюється до початку семестру.

Поновлення до складу студентів ЧНУ здійснюється незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється.

Студент, який бажає перевестись до ЧНУ, подає на ім'я ректора вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду (засвідчену печаткою), звертається з цією заявою до ректора ЧНУ.

За умови ліквідації академічної різниці у встановлені терміни видається наказ про допуск студента до занять. До закладу, в якому студент навчався раніше, Приймальна комісія ЧНУ направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Після одержання особової справи видається наказ про зарахування студента.

 

Б) Переведення з Чернівецького національного університету до інших вузів

Студент, який бажає перевестись із ЧНУ, подає на ім'я ректора заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду (засвідчену печаткою), звертається з цією заявою до ректора вищого закладу освіти, в якому він має намір навчатися.

При позитивному розгляді заяви і допуску студента до занять скеровується запит до ЧНУ щодо одержання поштою його особової справи. Отримавши запит із іншого ВНЗ, ректор ЧНУ видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням і в тижневий термін пересилає його особову справу на адресу того ВНЗ, до якого переводиться студент.

 

В) Переведення студентів у межах Чернівецького національного університету

Переведення студентів з однієї форми навчання (денної, заочної, екстернату) на іншу в межах ЧНУ здійснюється за наказом ректора за наявності місць ліцензованого обсягу за поданням заяви та ліквідації академічної різниці. Переведення з одного напряму підготовки на інший та з однієї спеціальності на іншу можливе тільки для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» (студентів коледжу) та «бакалавр».

Питання переведення з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр», розглядається як виняток тільки за умови переведення на ті ж спеціальності, за якими вони навчалися.

Переведення студентів з платної форми навчання на вакантні місця державного замовлення однієї і тієї ж спеціальності здійснюється на початку семестру. Основним критерієм переведення на бюджетні місця є рейтинг успішності студентів. При переведенні студентів на бюджетні місця враховуються також соціальні чинники (втрата одного чи двох годувальників, багатодітна сім'я, безробіття батьків чи неспроможність їх за станом здоров'я оплачувати навчання, скрутне матеріальне становище сім'ї тощо).

На розгляд комісії з цих питань  подаються:

 • заява студента з мотивованим зверненням про переведення;
 • витяг із індивідуального плану студента з виведеним середнім балом за весь період навчання;
 • місце заявника в рейтингу успішності студентів-контрактників відповідного напряму підготовки (спеціальності);
 • документи, які підтверджують склад сім'ї, матеріальний стан сім'ї, стан здоров'я батьків, що зумовлюють неспроможність оплати за навчання тощо.

 

2.    Відрахування студентів

Студенти, які навчаються в ЧНУ, можуть бути відраховані:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • в інших випадках, передбачених законами.

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Студенту, який відрахований з ЧНУ, видається:

 • академічна довідка встановленої форми;
 • оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту.

Відрахований студент повинен здати у деканат наступні документи, які надалі зберігаються в особовій справі:

 • студентський квиток;
 • індивідуальний план студента;
 • копію академічної довідки.

 

3.    Академічна відпустка студентів

Студенти, які навчаються в ЧНУ, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Таким особам надається академічна відпустка.

 

 
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster4“Ј@х‹јKkchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ