Facebook Instagram Youtube Telegram


interof

interof
interof

science
mediats


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector]eшбoп@Ф–JUПНchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office]eшбoп@Ф–JUПНchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof]eшбoп@Ф–JUПНchnu.edu.ua
assistant.admission]eшбoп@Ф–JUПНchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission]eшбoп@Ф–JUПНchnu.edu.ua

Оновлено
08-02-2023
09:38

Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

та якості вищої освіти в Університеті

Нормативні документи щодо системи внутрішнього забезпечення якості

Тематика постійно діючого семінару «Забезпечення якості вищої освіти»

ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Місія, завдання та процедури роботи Центру

План роботи:

- 2022-2023 н.р.

- 2021-2022 н.р.

- 2020-2021 н.р.

Моніторинг у системі забезпечення якості вищої освіти

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Про якісні характеристики  підготовки випускників 2021-2022 навчального року ОР «Магістр» за підсумками роботи екзаменаційних комісій

 

2022-2023 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в системі онлайн (дистанційна форма навчання) та оцінки якості накопичувальної системи оцінювання

Результати комплексного моніторингу якості провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців на юридичному факультеті (листопад)

 

 

2021-2022 н.р.

Результати комплексного моніторингу якості провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті біології, хімії та біоресурсів (травень): Результати комплексного моніторингу щодо якості підготовки фахівців та ефективності організації освітнього процесу на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва (листопад):

Результати моніторингу щодо ефективності та якості засвоєння знань з іноземної мови, студентами непрофільних факультетів (жовтень):

 

2022-2023 н.р. 

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

(оцінка змісту та реалізація ОПП спеціальності):

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

 

- Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

  • 201 Агрономія (Технології виробництва та агроменеджмент) – ОР «Бакалавр»
  • 181 Харчові технології (Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів) – ОР «Бакалавр»

 

Факультет іноземних мов

  • 035 Філологія (Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови) – ОР «Бакалавр»


Факультет математики та інформатики


- Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи


Філологічний факультет

  • 035 Філологія (Українська мова та література) – ОР «Бакалавр»

 

- Факультет фізичної культури та здоров'я людини

 

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

(оцінка змісту та реалізація ОПП спеціальності):

 

-     Економічний факультет

 

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

 

- Факультет математики та інформатики

 

 

- Філологічний факультет

 

 

2021-2022 н.р.

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

(оцінка змісту та реалізація ОПП спеціальності):

 

 

- Географічний факультет

 

- Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

 

- Факультет математики та інформатики

 

- Факультет іноземних мов

 

- Філологічний факультет

- Факультет історії, політології та міжнародних відносин

 
- Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 
- Факультет фізичної культури та здоров'я людини


- Юридичний факультет

 

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

(оцінка змісту та реалізація ОПП спеціальності):

 

- Географічний факультет

 

-     Економічний факультет

 

- Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

 

- Факультет математики та інформатики

 

- Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

- Філологічний факультет

  

 2020-2021 н.р.

1.     Результати вивчення думки студентів щодо якості підготовки фахівців у рамках комплексного моніторингу:

     – Економічний факультет (жовтень)

  а) опитування студентів – Центр ЗЯВО.

      Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи (квітень)

а) опитування студентів – Центр ЗЯВО;

б) опитування студентів – Студентське самоврядування.

в) опитування студентів 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – ОР «Бакалавр»

г) опитування студентів 025 Музичне мистецтво – ОР «Бакалавр»

 

2.     Результати вивчення думки студентів щодо покращення якості підготовки фахівців:

        –        спеціальності «Середня освіта (історія)» (березень).

 

2019-2020  н.р.

 1.    Результати вивчення думки студентів щодо викладання та методичного забезпечення навчальної дисципліни:

         «Педагогіка з основами педагогічної майстерності» (жовтень);

         «Українська мова (за проф. спрям.)» (лютий).

 

2.     Результати вивчення думки студентів щодо якості підготовки фахівців у рамках комплексного моніторингу:

– Факультет математики та інформатики (березень)

а) опитування студентів – Центр ЗЯВО;

 

2018-2019  н.р.

     1.     Результати вивчення думки студентів щодо викладання та методичного забезпечення навчальної дисципліни:

«Філософія» (жовтень).

2. Результати комплексного моніторингу щодо стану підготовки фахівців на факультеті іноземних мов (20.09.18 р. – 19.10.18 р.).

3. Результати моніторингу щодо удосконалення організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки студентів, як майбутніх фахівців на факультеті фізичної культури та здоров’я людини (11.03.19 р. – 12.04.19 р.).

4. Результати моніторингу щодо вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки студентів, як майбутніх фахівців навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів (2018 р., березень)

5. Результати моніторингу щодо вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки студентів, як майбутніх фахівців факультету історії, політології та міжнародних відносин (2018 р., квітень)

6. Результати моніторингу щодо вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки студентів, як майбутніх фахівців навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук (2018 р., квітень)

7. Результати моніторингу щодо вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки студентів, як майбутніх фахівців юридичного факультету (2019 р., березень)

 

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster]eшбoп@Ф–JUПНchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ