Facebook Instagram Youtube Telegram


interof

interof

science
mediats


mediats
ћ≥жнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль Ђ’ай п≥сн€ скликаЇ друз≥вї
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorN%х@+ШєYOchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeN%х@+ШєYOchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofN%х@+ШєYOchnu.edu.ua
assistant.admissionN%х@+ШєYOchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionN%х@+ШєYOchnu.edu.ua

ќновлено
30-09-2022
09:47

¬»ƒ» “ј –≤¬Ќ≤  ќЌ“–ќЋё Ќј¬„јЋ№Ќ»’ ƒќ—я√Ќ≈Ќ№ —“”ƒ≈Ќ“≤¬

 

 онтрольн≥ заходи, €к≥ провод€тьс€ в ун≥верситет≥, визначають в≥дпов≥дн≥сть р≥вн€ набутих студентами знань, ум≥нь та навичок вимогам нормативних документ≥в щодо вищоњ осв≥ти ≥ забезпечують своЇчасне коригуванн€ навчального процесу.

¬икористовуютьс€  так≥ види контролю: вх≥дний (нульовий); поточний; п≥дсумковий (р≥зновидом €кого Ї семестровий та п≥дсумкова атестац≥€).

¬х≥дний (нульовий) контроль – це д≥агностика р≥вн€ знань студента, що застосовуЇтьс€ €к передумова усп≥шноњ орган≥зац≥њ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни. ¬иб≥р та проведенн€ цього виду контролю Ї прерогативою кафедри. ¬х≥дний контроль, €к правило, проводитьс€ у письмов≥й форм≥. ¬икладач, €кий викладаЇ спор≥днену навчальну дисципл≥ну, розробл€Ї в≥дпов≥дний методичний супров≥д дл€ проведенн€ вх≥дного контролю, проводить контрольний зам≥р, оц≥нюЇ виконан≥ результати та доводить до в≥дома кафедри.

ѕоточний контроль – це контроль, €кий зд≥йснюЇтьс€ у процес≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни з метою ви€вленн€ ступен€ розум≥нн€ студентом засвоЇного навчального матер≥алу та вм≥нн€ застосовувати його у практичн≥й робот≥.

ѕоточний контроль, €к правило, зд≥йснюЇтьс€ на сем≥нарських, практичних та лабораторних зан€тт€х. «а його орган≥зац≥ю, методичне забезпеченн€ та  ефективн≥сть проведенн€ в≥дпов≥даЇ викладач.

ќдержан≥ результати поточно­го контролю використовуютьс€ викладачем дл€ коригуванн€ метод≥в ≥ засоб≥в навчанн€ студент≥в, орган≥зац≥њ њх самост≥йноњ роботи та при п≥дсумковому контрол≥ й оц≥нюванн≥ знань студент≥в.

¬иди поточного контролю: усний, письмовий (р≥зновидом Ї тестовий).

‘орми поточного контролю: фронтальне та ≥ндив≥дуальне опитуванн€, проведенн€ терм≥нолог≥чних диктант≥в, розв’€занн€ письмових завдань, практичних ситуац≥й тощо.

—еместровий контроль – це вид п≥дсумкового контролю, €кий ви€вл€Ї р≥вень засвоЇнн€ студентом навчальноњ дисципл≥ни або њњ окремоњ лог≥чноњ завершеноњ частини з урахуванн€м результат≥в поточного контролю.

‘орми семестрового контролю: зал≥к та ≥спит – визначаютьс€ робочим навчальним планом фаховоњ п≥дготовки та зазначаютьс€ у програм≥ навчальноњ дисципл≥ни.

«ал≥к €к форма п≥дсумкового контролю проводитьс€ за результатами виконаних студентом завдань, визначених програмою навчальноњ дисципл≥ни п≥д час њњ засвоЇнн€, програмою виробничоњ практики, курсовоњ роботи, проекту тощо.

–езультати складанн€ зал≥к≥в оц≥нюютьс€ за двобальною нац≥ональною шкалою ("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою ун≥верситету та ™ “— й ф≥ксуютьс€ у в≥домост≥ обл≥ку усп≥шност≥, зал≥ков≥й книжц≥ (≥ндив≥дуальному навчальному план≥ студента). Ќа€вн≥сть у студента зал≥ковоњ книжки (≥ндив≥дуального плану студента

 ѕоложенн€ «ѕро атестац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти (≤-≤≤ р≥вн≥в) та орган≥зац≥ю роботи ≈кзаменац≥йноњ ком≥с≥њ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича», затвердженого ¬ченою радою ун≥верситету.

—амоконтроль призначений дл€ самооц≥нки студентами €кост≥ засвоЇнн€ навчального матер≥алу з конкретноњ дисципл≥ни (зм≥стового модул€, теми (навчального елементу). « ц≥Їю метою у програмах навчальних дисципл≥н та навчально-методичних пос≥бниках, методичних розробках передбачаютьс€ питанн€ дл€ самоконтролю. Ѕ≥льша ефективн≥сть самоконтролю забезпечуЇтьс€ спец≥альними програмами самоконтролю та ) при проведенн≥ п≥дсумкового контролю обов’€зкова. «апис викладача повинен бути ч≥тким ≥ однозначним (виправленн€ не допускаютьс€).

≤спит €к р≥зновид п≥дсумкового контролю навчальних дос€гнень студент≥в зд≥йснюЇтьс€ на етап≥ завершенн€ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни в ц≥лому чи њњ частини.

‘орми проведенн€ ≥спиту: усна, письмова (р≥зновид – тестова). ¬иб≥р форми ≥спиту пропонуЇтьс€ викладачем навчальноњ дисципл≥ни, схвалюЇтьс€ кафедрою та п≥дтримуЇтьс€ методичною радою (при необх≥дност≥ ¬ченою радою) ≥нституту, факультету, про що ≥ зазначаЇтьс€ у програм≥ навчальноњ дисципл≥ни.

≤спити студент складаЇ в пер≥од екзаменац≥йних сес≥й за в≥дпов≥дно складеним розкладом, €кий доводитьс€ до в≥дома викладач≥в та студент≥в не п≥зн≥ше, €к за м≥с€ць до початку сес≥њ.

јтестац≥€ ос≥б, €к≥ здобувають ступ≥нь бакалавра чи маг≥стра, зд≥йснюЇтьс€ екзаменац≥йною ком≥с≥Їю, до складу €коњ можуть включатис€ представники роботодавц≥в та њх об’Їднань, в≥дпов≥дно до самооц≥нки, €к≥ Ї складовими частинами електронних п≥дручник≥в та автоматизованих навчальних курс≥в.

 


Ќормативн≥ документи: ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€ про контроль та систему оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень студент≥в в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€ про атестац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти та орган≥зац≥ю роботи екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ѕоложенн€ про видачу диплома з в≥дзнакою випускникам „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 

 

 

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterN%х@+ШєYOchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”