Facebook Instagram Youtube Telegram


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorюP,@нuchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeюP,@нuchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofюP,@нuchnu.edu.ua
assistant.admissionюP,@нuchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionюP,@нuchnu.edu.ua

Оновлено
27-09-2021
17:34

Архів новин

Сторінки:
2021-06-24 11:01:13
Засідання Вченої ради 

Порядок денний:

 

1. Звіт про діяльність університету у гуманітарній сфері (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК).

2. Про підготовку університету до вступної кампанії (перший проректор Василь БАЛУХ).

3. Звіти голів постійних комісій Вченої ради про роботу у 2020-2021 навчальному році (голови комісій).

4. Про присвоєння вченого звання доцента та професора (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

4.1. Про присвоєння вченого звання професора:

– Маслюченку Олександру Володимировичу по кафедрі математичного аналізу.

4.2. Про присвоєння вченого звання доцента:

– Андрущак Галині Олегівні по кафедрі електроніки і енергетики.

– Меленко Оксані Володимирівні по кафедрі публічного права.

5. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посаду завідувача кафедри (голова конкурсної комісії, декан економічного факультету Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ):

– Драненко Галини Флорівни на посаду завідувача кафедри романської філології та перекладу;

– Макара Віталія Юрійовича на посаду завідувача кафедри міжнародних відносин;

– Круглашова Анатолія Миколайовича на посаду завідувача кафедри політології та державного управління;

– Шпатара Петра Михайловича / Політанського Руслана Леонідовича на посаду завідувача кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки

6. Різне.

6.1. Про рекомендацію продовження терміну дії раніше укладених контрактів професорам університету з 01.09.2021 року (список додається) (начальник відділу кадрів Наталя ЯЦЕНЮК).

6.2. Про обрання кандидатур для подання на академічну стипендію імені М. С. Грушевського та Президента України для аспірантів на 2021-2022 н.р. (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.3. Про внесення змін до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.4. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича щодо порядку визнання та перезарахування результатів попереднього навчання (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.5. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації наукових працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (проректор з наукової роботи Андрій САМІЛА).

6.6. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА).

6.7. Про перепризначення лабораторій колишньої кафедри напівпровідників і наноструктур, закріплених за кафедрою електроніки і енергетики (директор інституту фізико-технічних та компʼютерних наук Олег АНГЕЛЬСЬКИЙ).

6.8. Про встановлення ліміту стипендіатів (начальник навчального відділу Ярослав ГАРАБАЖІВ):

6.8.1. Про встановлення на 1 семестр 2021-2022 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового балу за результатами літнього семестрового контролю 2020-2021 н.р. від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням у Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, на певному курсі, спеціальності відповідно до «Правил призначення та виплат стипендій студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

6.8.2. Про встановлення на 1 семестр 2021-2022 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні від загального ліміту стипендіатів по курсу та спеціальності у Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

6.9. Про затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (голова комісії з навчально-методичної роботи декан факультету математики та інформатики Ольга МАРТИНЮК):

6.10. Про висування кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

6.10.1. Про висування доцента кафедри філософії та культурології Яремчука Сергія Степановича кандидатом у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (галузь знань – 05 "Соціальні та поведінкові науки") (декан філологічного факультету Борис БУНЧУК).

6.10.2. Про висування доцента кафедри романської філології та перекладу Мойсюк Валентини Анатоліївни кандидатом у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (галузь знань – 03 "Гуманітарні науки") (декан факультету іноземних мов Ірина ОСОВСЬКА).

6.11. Про визнання диплома про вищу богословську освіту, виданого Тернопільською духовною семінарією, Павловичу Миколі Миколайовичу (декан філологічного факультету Борис БУНЧУК).

6.12. Про внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на червень 2021 р. за КПКВ 2201160, 2201040 (ректор Роман ПЕТРИШИН).

6.13. Про рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

– навчального посібника "Соціальне проєктування: підготовка та евалюація проєкту" автора асист. Шестакової К.Ю. (високий рівень оригінальності 96,88%, схожість 3,12%, вилучень 6,23%);

– навчально-методичного посібника "Соціологія праці" укладачів В. І. Кифяк, Л. Д. Водянки, Л. В. Прокопець (високий рівень оригінальності 92,31%, схожість 7,69%, вилучень 6,43%);

– навчального посібника "Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування (Scratch)" авторів Л. М. Мельничук, В. М. Лучка, Г. М. Перун (високий рівень оригінальності 95,78%, схожість 4,22%, вилучень 3,22%);

– навчального посібника "Методологія інформаційних систем та баз даних: теоретичний та практичний підходи" авторів проф. Ушенка Ю. О., доц. Ковальчука М. Л., асист. Гавриляка М. С., асист. Негрича А. Л. (високий рівень оригінальності 85,7%, схожість 14,3%, вилучень 0,21%);

– навчального посібника "Основи та методи цифрової обробки сигналів: від теорії до практики" авторів проф. Ушенка Ю. О., асист. Гавриляка М. С., асист. Талах М.В., асист. Дворжак В.В. (високий рівень оригінальності 96,54%, схожість 3,46%, вилучень 10,1%);

– навчального посібника "Глобальна інформаційна інфраструктура інфокомунікаційних мереж та систем" авторів проф. Ушенка Ю. О., асист. Негрича А. Л., асист. Галочкіна О.В. (високий рівень оригінальності 100%, схожість 0%, вилучень 3,8%);

– навчального посібника "Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності (професійний та особистісний аспекти)" автора доц. Бойчук І.І. (задовільний рівень оригінальності 81,5%, схожість 19,5%, вилучень 10,4%);

– навчального посібника "Українська мова за професійним спрямуванням": посібника для студентів "Інформатика", "Компʼютерні науки", "Компʼютерна інженерія", "Кібербезпека", "Математика", "Середня освіта (математика)", "Системний аналіз" авторів доц. Філіпчук М. В., доц. Попович Н. М., доц. Онуфрійчук Г. І. (високий рівень оригінальності 88,3%, схожість 11,7%, вилучень 17,5%);

– навчального посібника "Інноваційні технології в освіті" авторів Томаша В. В. та Никирси І. І. (високий рівень оригінальності 94,62%, схожість 5,38%, вилучень 11,1%).

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterюP,@нuchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ