Facebook Instagram Youtube Telegram


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorQ_ѓд@Bv fДchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeQ_ѓд@Bv fДchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofQ_ѓд@Bv fДchnu.edu.ua
assistant.admissionQ_ѓд@Bv fДchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionQ_ѓд@Bv fДchnu.edu.ua

Оновлено
30-07-2021
10:09

Архів новин

Сторінки:
2019-11-18 14:09:32
Увага! 

 

25 листопада о 14:30 у Червоній залі відбудення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

 

Порядок денний:

 

1. Результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців коледжу ЧНУ (М. Іванчук, О. Собчук).

2. Присвоєння вчених звань (Н. Якубовська):

2.1. Присвоєння вченого звання професора:

– Тимчук Людмилі Іванівні по кафедрі педагогіки та соціальної роботи.

2.2. Присвоєння вченого звання доцента:

– Козярському Івану Петровичу по кафедрі фізики напівпровідників і наноструктур;

– Біленковій Лідії Миколаївні по кафедрі педагогіки та методики початкової освіти;

– Самілі Андрію Петровичу по кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки;

– Гатричу Івану Григоровичу по кафедрі музики.

3. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посади завідувача кафедри та професора (Н.М. Яценюк).

4. Різне

4.1 Відзначення кращих студентів університету з нагоди міжнародного Дня студентів (Р. Петришин).

4.2. Затвердження Положення про «Виставкову залу» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (І. Фодчук).

4.3. Затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (О. Добржанський):

4.4. Затвердження рішень науково-технічної ради від 04.11.2019 року протокол № 13 про затвердження індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії здобувачів ступеня доктора філософії, зарахованих до аспірантури з 15 вересня 2019 року (згідно списку) (П. Фочук).

4.5. Надання академічної відпустки (Р. Петришин):

4.5.1. Цихуляку Івану Михайловичу – аспіранту 4-го року заочної форми навчання на умовах контракту зі спеціальності 09.00.11 – Релігієзнавство кафедри культурології, релігієзнавства та теології з 1 листопада 2019 року терміном на один рік, у зв’язку з сімейними обставинами. Науковий керівник - д.філос.н. Шкрібляк М.В.

4.5.2. Рарицькій Вікторії Борисівні – аспірантці 3-го року денної форми навчання за державним замовленням, зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право кафедри публічного права з 12 листопада 2019 року по 12 травня 2020 року, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною. Науковий керівник – д.ю.н. Гаврилюк Р.О.

4.6. Зміна наукового керівника проф., д.філол.н. Колесника О.С. здобувачу наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія Стерліковій Маргариті Сергіївні на Кійко Світлану Василівну, проф., д.філол.н. у зв’язку із зміною напряму наукового дослідження (Р. Петришин).

4.7. Відрахування Яремчук Оксани Валеріївни, аспірантки 3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови кафедри англійської мови з 25 листопада 2019 року  у зв’язку з висновком ЛКК, без відшкодування коштів за навчання. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Задорожна І.П. (Р. Петришин).

4.8. Внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на листопад 2019 р. за КПКВ 2201160, КПКВ 2201040 (Р. Петришин).

4.9. Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (Н. Якубовська):

– навчального посібника «Фінансовий моніторинг» доц. Юрія Е.О., доц. Грубляк М.В., доц. Карвацького М.В., доц. Лисенко Ж.П.;

– навчального посібника «Фінансова безпека держави» доц. Юрія Е.О., доц. Грубляк М.В., доц. Карвацького М.В., доц. Лисенко Ж.П.;

– навчального посібника «Управління фінансовою санацією підприємства» асист. Ковальчук Н.О., доц. Федишин М.П., асист. Жаворонка А.В., доц. Абрамової А.С.;

– навчального посібника «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» М.Г. Марича, Н.О. Ковальчук, М.П. Федишин, А.В. Жаворонка, А.С. Абрамової, Л.В. Попової;

– «Навчально-методичний посібник для підготовки до складання екзамену з навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз»» доц. Попової В.Д.;

– монографії «Формування механізму мережевої економіки на підприємствах» доц. Зибаревої О.О., асист. Кравчук І.П.

– навчального посібника «Іища математика. Лінівйна алгебра і аналітична геометрія» Я.М. Дріня, О.Л. Сопронюк, О.І. Філіпчук;

– навчального посібника «Інтелектуальний аналіз даних» Я.М. Дріня, Ю.А. Літвінчук, І.В. Малика.

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterQ_ѓд@Bv fДchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ