Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
ћ≥жнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль Ђ’ай п≥сн€ скликаЇ друз≥вї
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector$“ЉҐ_w@Р~сфШ&chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office$“ЉҐ_w@Р~сфШ&chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof$“ЉҐ_w@Р~сфШ&chnu.edu.ua
assistant.admission$“ЉҐ_w@Р~сфШ&chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission$“ЉҐ_w@Р~сфШ&chnu.edu.ua

ќновлено
03-07-2020
11:08

јрх≥в новин

—тор≥нки:
2019-11-18 14:09:32
”вага! 

 

25 листопада о 14:30 у „ервон≥й зал≥ в≥дбуденн€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

 

 

ѕор€док денний:

 

1. –езультати проведенн€ комплексного мон≥торингу €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в коледжу „Ќ” (ћ. ≤ванчук, ќ. —обчук).

2. ѕрисвоЇнн€ вчених звань (Ќ. якубовська):

2.1. ѕрисвоЇнн€ вченого званн€ професора:

– “имчук Ћюдмил≥ ≤ван≥вн≥ по кафедр≥ педагог≥ки та соц≥альноњ роботи.

2.2. ѕрисвоЇнн€ вченого званн€ доцента:

–  оз€рському ≤вану ѕетровичу по кафедр≥ ф≥зики нап≥впров≥дник≥в ≥ наноструктур;

– Ѕ≥ленков≥й Ћ≥д≥њ ћиколањвн≥ по кафедр≥ педагог≥ки та методики початковоњ осв≥ти;

– —ам≥л≥ јндр≥ю ѕетровичу по кафедр≥ рад≥отехн≥ки та ≥нформац≥йноњ безпеки;

– √атричу ≤вану √ригоровичу по кафедр≥ музики.

3. ќбранн€ за конкурсом науково-педагог≥чних прац≥вник≥в на посади зав≥дувача кафедри та професора (Ќ.ћ. яценюк).

4. –≥зне

4.1 ¬≥дзначенн€ кращих студент≥в ун≥верситету з нагоди м≥жнародного ƒн€ студент≥в (–. ѕетришин).

4.2. «атвердженн€ ѕоложенн€ про «¬иставкову залу» „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича (≤. ‘одчук).

4.3. «атвердженн€ р≥шень ком≥с≥њ ¬ченоњ ради з навчально-методичноњ роботи (ќ. ƒобржанський):

4.4. «атвердженн€ р≥шень науково-техн≥чноњ ради в≥д 04.11.2019 року протокол є 13 про затвердженн€ ≥ндив≥дуальних план≥в виконанн€ осв≥тньо-науковоњ програми п≥дготовки доктора ф≥лософ≥њ здобувач≥в ступен€ доктора ф≥лософ≥њ, зарахованих до асп≥рантури з 15 вересн€ 2019 року (зг≥дно списку) (ѕ. ‘очук).

4.5. Ќаданн€ академ≥чноњ в≥дпустки (–. ѕетришин):

4.5.1. ÷ихул€ку ≤вану ћихайловичу – асп≥ранту 4-го року заочноњ форми навчанн€ на умовах контракту з≥ спец≥альност≥ 09.00.11 – –ел≥г≥Їзнавство кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ з 1 листопада 2019 року терм≥ном на один р≥к, у зв’€зку з с≥мейними обставинами. Ќауковий кер≥вник - д.ф≥лос.н. Ўкр≥бл€к ћ.¬.

4.5.2. –арицьк≥й ¬≥ктор≥њ Ѕорис≥вн≥ – асп≥рантц≥ 3-го року денноњ форми навчанн€ за державним замовленн€м, з≥ спец≥альност≥ 12.00.07 – јдм≥н≥стративне право ≥ процес; ф≥нансове право; ≥нформац≥йне право кафедри публ≥чного права з 12 листопада 2019 року по 12 травн€ 2020 року, у зв’€зку з в≥дпусткою по догл€ду за дитиною. Ќауковий кер≥вник – д.ю.н. √аврилюк –.ќ.

4.6. «м≥на наукового кер≥вника проф., д.ф≥лол.н.  олесника ќ.—. здобувачу наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з≥ спец≥альност≥ 035 ‘≥лолог≥€ —терл≥ков≥й ћаргарит≥ —ерг≥њвн≥ на  ≥йко —в≥тлану ¬асил≥вну, проф., д.ф≥лол.н. у зв’€зку ≥з зм≥ною напр€му наукового досл≥дженн€ (–. ѕетришин).

4.7. ¬≥драхуванн€ яремчук ќксани ¬алер≥њвни, асп≥рантки 3-го року денноњ форми навчанн€ за державним замовленн€м з≥ спец≥альност≥ 10.02.04 – √ерманськ≥ мови кафедри англ≥йськоњ мови з 25 листопада 2019 року  у зв’€зку з висновком Ћ  , без в≥дшкодуванн€ кошт≥в за навчанн€. Ќауковий кер≥вник – к.ф≥лол.н., доц. «адорожна ≤.ѕ. (–. ѕетришин).

4.8. ¬несенн€ зм≥н до р≥чного кошторису та плану використанн€ бюджетних кошт≥в на листопад 2019 р. за  ѕ ¬ 2201160,  ѕ ¬ 2201040 (–. ѕетришин).

4.9. –екомендац≥њ до друку з грифом «–екомендовано ¬ченою радою „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича» (Ќ. якубовська):

– навчального пос≥бника «‘≥нансовий мон≥торинг» доц. ёр≥€ ≈.ќ., доц. √рубл€к ћ.¬., доц.  арвацького ћ.¬., доц. Ћисенко ∆.ѕ.;

– навчального пос≥бника «‘≥нансова безпека держави» доц. ёр≥€ ≈.ќ., доц. √рубл€к ћ.¬., доц.  арвацького ћ.¬., доц. Ћисенко ∆.ѕ.;

– навчального пос≥бника «”правл≥нн€ ф≥нансовою санац≥Їю п≥дприЇмства» асист.  овальчук Ќ.ќ., доц. ‘едишин ћ.ѕ., асист. ∆аворонка ј.¬., доц. јбрамовоњ ј.—.;

– навчального пос≥бника «√рошово-кредитн≥ системи заруб≥жних крањн» ћ.√. ћарича, Ќ.ќ.  овальчук, ћ.ѕ. ‘едишин, ј.¬. ∆аворонка, ј.—. јбрамовоњ, Ћ.¬. ѕоповоњ;

– «Ќавчально-методичний пос≥бник дл€ п≥дготовки до складанн€ екзамену з навчальноњ дисципл≥ни «—тратег≥чний анал≥з»» доц. ѕоповоњ ¬.ƒ.;

– монограф≥њ «‘ормуванн€ механ≥зму мережевоњ економ≥ки на п≥дприЇмствах» доц. «ибаревоњ ќ.ќ., асист.  равчук ≤.ѕ.

– навчального пос≥бника «≤ища математика. Ћ≥н≥вйна алгебра ≥ анал≥тична геометр≥€» я.ћ. ƒр≥н€, ќ.Ћ. —опронюк, ќ.≤. ‘≥л≥пчук;

– навчального пос≥бника «≤нтелектуальний анал≥з даних» я.ћ. ƒр≥н€, ё.ј. Ћ≥тв≥нчук, ≤.¬. ћалика.

  Ќазад
—тор≥нки:
Ќовини
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster$“ЉҐ_w@Р~сфШ&chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”