Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorќКx}d_@=gЧљ/Ychnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeќКx}d_@=gЧљ/Ychnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofќКx}d_@=gЧљ/Ychnu.edu.ua
assistant.admissionќКx}d_@=gЧљ/Ychnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionќКx}d_@=gЧљ/Ychnu.edu.ua

Оновлено
06-07-2020
15:49

Архів новин

Сторінки:
2019-10-22 12:04:09
Увага! 

28 жовтня о 14:30 у Червоній залі відбудення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Порядок денний:

1. Стан, перспективи розвитку і підтримка наукових шкіл ЧНУ (ІІІ) (П.М. Фочук).

2. Про роботу спортивного клубу університету (О.В. Ківерник).

3. Різне

3.1. Затвердження Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (О.В. Добржанський).

3.2. Відзначення відомчими і державними відзнаками (В.М. Радчук):

3.3. Затвердження рішення науково-технічної ради від 22.10.2019 р. (протокол № 12) про затвердження графіків індивідуального навчання здобувачам ступеня вищої освіти «доктор філософії» вечірньої форми навчання на І семестр 2019 – 2020 н.р. (П.М. Фочук):

– зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: Іващуку Антону Сергійовичу. Науковий керівник  - Лабінська Б.І., д.пед.н., професор, зав. кафедри іноземних мов для гуманітарних ф-тів.

зі спеціальності 015 Професійна освіта: Бражанюку Андрію Олександровичу.          Науковий керівник - Федірчик Т.Д., д.пед.н., професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

зі спеціальності 051 Економіка: Євчук Христині-Ірині Василівні. Науковий керівник - Білоскурський Р.Р., д.е.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, декан економічного ф-ту.

– зі спеціальності 293 Міжнародне право: Голіку Михайлу Юрійовичу. Науковий керівник - Вайцеховська О.Р., к.ю.н., доцент кафедри Європейського права  та порівняльного правознавства.

3.4. Затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень здобувачам наукового ступеня «доктор наук» (І.А. Лопащук):

– зі спеціальності 032 Історія та археологія: Добржанському Сергію Олександровичу, к.і.н., доценту кафедри історії України. Науковий консультант – д.і.н., професор, чл.-кор. НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України Реєнт О.П. Назва теми – додається.

– зі спеціальності 035 Філологія:

Руснак Юлії Маноліївні, к.філол.н., доценту кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Науковий консультант – Кульбабська О.В., д.філол.н., професора, зав. кафедри сучасної української мови. Назва теми – додається.

– Колісниченко Тетяні Вікторівні, к.філол.н., асистенту кафедри іноземних мов для гуманітарних ф-тів. Науковий консультант – Осовська І.М., д.філол.н., професор, професор каф. германського, загального і порівняльного мовознавства, декан ф-ту іноземних мов. Назва теми – додається.

– зі спеціальності 052 Політологія: Швидюку Сергію Мирославовичу, к.політ.н., доценту кафедри політології та державного управління. Науковий консультант – Круглашов А.М., д.політ.н., професор, зав. кафедри політології та державного управління. Назва теми – додається.

3.5. Уточнення теми кандидатської дисертації Осипової Олександри Володимирівни, аспіранта кафедри математичного моделювання 3-го року навчання за державним замовленням зі спеціальності 01.01.02 – «Диференціальні рівняння»: «Інтегральні многовиди багатотемпових сингулярно збурених диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь» наступним чином: «Інтегральні многовиди та декомпозиція систем багатотемпових лінійних сингулярно збурених рівнянь» (І.А. Лопащук).

3.6. Надання академічної відпустки терміном на один рік Панциру Андрію Михайловичу, аспіранту 4-го року заочної форми навчання за контрактом, зі спеціальності 09.00.11 - Релігієзнавство. Науковий керівник - д.і.н., проф. Балух В.О. (І.А. Лопащук).

3.7. Внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на жовтень 2019 р. за КПКВ 2201160, КПКВ 2201040 (Р.І. Петришин).

3.8. Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (Н.О. Якубовська):

– монографії проф. Літовченка В.А. «Система Шилова в просторах типу S і S̀»;

– навчально-методичного посібника «A Course of English Language Teaching» укладача асист. Бешлей О.В.;

– навчально-методичного посібника «A Course of English Lexicology» укладачів проф. Єсипенко Н.Г., та асист. Бешлей О.В.

– наукового журналу «Буковинський математичний журнал» Т. 7, №1 гол. редактор Петришин Р.І.

 

 

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterќКx}d_@=gЧљ/Ychnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ