Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
ћ≥жнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль Ђ’ай п≥сн€ скликаЇ друз≥вї
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorШќƒљ∆а@Ш\ЯOchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeШќƒљ∆а@Ш\ЯOchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofШќƒљ∆а@Ш\ЯOchnu.edu.ua
assistant.admissionШќƒљ∆а@Ш\ЯOchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionШќƒљ∆а@Ш\ЯOchnu.edu.ua

ќновлено
05-03-2021
09:57

Ќовини

22-02-2021
ќнлайн зас≥данн€ ¬ченоњ ради „Ќ” 

” понед≥лок, 1 березн€, о 14:30 в≥дбудетьс€ зас≥данн€ ¬ченоњ ради „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в онлайн режим≥.

 

ѕор€док денний:

1. ѕро результати зимовоњ екзаменац≥йноњ сес≥њ 2020-2021 н.р. (перший проректор ¬асиль ЅјЋ”’).

2. ѕро результати п≥дготовки випускник≥в 2020-2021 н.р. ќ– «ћаг≥стр» за п≥дсумками роботи ≈  (центр забезпеченн€ €кост≥ осв≥ти (навчальний в≥дд≥л) проф. ћар≥€ ≤¬јЌ„” ).

3. ѕро присвоЇнн€ вчених звань (учений секретар Ќатал≥€ я ”Ѕќ¬—№ ј):

3.1. ѕро присвоЇнн€ вченого званн€ професора:

– ƒерд≥ ≤вану ћихайловичу по кафедр≥ музики;

– «ибарев≥й ќксан≥ ¬асил≥вн≥ по кафедр≥ п≥дприЇмництва, торг≥вл≥ та б≥ржовоњ д≥€льност≥.

3.2. ѕро присвоЇнн€ вченого званн€ доцента

– ћельнику јнтону јнатол≥йовичу по кафедр≥ геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми;

– «воздецьк≥й ¬алентин≥ √еорг≥њвн≥ по кафедр≥ педагог≥ки та соц≥альноњ роботи;

– —обков≥й —в≥тлан≥ ≤ван≥вн≥ по кафедр≥ психолог≥њ;

– ¬дов≥чен≥й Ћ≥д≥њ ≤ван≥вн≥ по кафедр≥ публ≥чного права.

4. –≥зне.

4.1. ѕро затвердженн€ р≥шень ком≥с≥њ ¬ченоњ ради з навчально-методичноњ роботи (голова ком≥с≥њ з навчально-методичноњ роботи декан факультету математики та ≥нформатики ќльга ћј–“»Ќё ).

4.2. ѕро утворенн€ спец≥ал≥зованих вчених рад дл€ проведенн€ захисту дисертац≥йних роб≥т дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ (ректор –оман ѕ≈“–»Ў»Ќ).

4.2.1. ѕро утворенн€ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради дл€ проведенн€ захисту дисертац≥йних роб≥т роботи здобувача кафедри германського, загального ≥ пор≥вн€льного мовознавства √афу “ет€ни √еорг≥њвни на тему «—учасний англомовний гастроном≥чний дискурс: когн≥тивний вим≥р» (науковий кер≥вник: доктор ф≥лолог≥чних наук, професор ќсовська ≤рина ћиколањвна) дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 03 «√уман≥тарн≥ науки» за спец≥альн≥стю 035 «‘≥лолог≥€»;

4.2.2. ѕро утворенн€ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради дл€ проведенн€ захисту дисертац≥йних роб≥т роботи асп≥рантки кафедри сучасноњ украњнськоњ мови  равцовоњ ќксани јнатол≥њвни на тему «‘ункц≥йн≥ параметри перепов≥дних конструкц≥й у дискурсивно-жанрових ви€вах украњнськоњ мови» (науковий кер≥вник: доктор ф≥лолог≥чних наук, професор Ўабат-—авка —в≥тлана “арас≥вна) дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 03 «√уман≥тарн≥ науки» за спец≥альн≥стю 035 «‘≥лолог≥€»;

4.2.3. ѕро утворенн€ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради дл€ проведенн€ захисту дисертац≥йних роб≥т роботи асп≥рантки кафедри процесуального права  рушн≥цькоњ ќксани ¬олодимир≥вни на тему « онституц≥йне право на профес≥йну правничу допомогу» (науковий кер≥вник: доктор юридичних наук, доцент ўербанюк ќксана ¬олодимир≥вна) дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 08 «ѕраво» за спец≥альн≥стю 081 «ѕраво»;

4.2.4. ѕро утворенн€ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради дл€ проведенн€ захисту дисертац≥йних роб≥т роботи асп≥рантки кафедри молекул€рноњ генетика та б≥отехнолог≥њ ≤щенко ќльги ќлег≥вни на тему «ћолекул€рна орган≥зац≥€ та таксоном≥чне застосуванн€ 5S рибосомноњ ƒЌ  представник≥в триби Poeae (родина Poaceae)» (науковий кер≥вник: доктор б≥олог≥чних наук, професор ¬олков –оман јнатол≥йович) дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 09 «Ѕ≥олог≥€» за спец≥альн≥стю 091 «Ѕ≥олог≥€»;

4.2.5. ѕро утворенн€ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради дл€ проведенн€ захисту дисертац≥йних роб≥т роботи асп≥рантки кафедри ф≥лософ≥њ та культуролог≥њ  ушн≥р ќксани ¬асил≥вни на тему: « омун≥кативн≥ засади трансдисципл≥нарност≥: методолог≥чний зсув» (науковий кер≥вник: доктор ф≥лософських наук, доцент –упташ ќльга ¬асил≥вна) дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 03 «√уман≥тарн≥ науки» за спец≥альн≥стю 033 «‘≥лософ≥€».

4.3. ѕро видачу диплома доктора ф≥лософ≥њ (ректор –оман ѕ≈“–»Ў»Ќ):

4.3.1. ѕро видачу диплома доктора ф≥лософ≥њ ƒ– є 001135 Ўироковських јльон≥ ќлександр≥вн≥, спец≥альн≥сть 111 ћатематика, осв≥тньо-наукова програма «ћатематика»;

4.3.2. ѕро видачу диплома доктора ф≥лософ≥њ  ƒ– є 001136 яшану Ѕогдану ќлеговичу, спец≥альн≥сть 111 ћатематика, осв≥тньо-наукова програма «ћатематика»;

4.3.3. ѕро видачу диплома доктора ф≥лософ≥њ ƒ– є 001137 ¬ережак √анн≥ ѕетр≥вн≥, спец≥альн≥сть 113 ѕрикладна математика, осв≥тньо-наукова програма «ѕрикладна математика».

4.4. ѕро затвердженн€ структурного п≥дрозд≥лу дл€ проведенн€ попередньоњ експертизи дисертац≥йноњ роботи асп≥ранта кафедри рад≥отехн≥ки та ≥нформац≥йноњ безпеки –обульц€ ѕавла ‘едоровича на тему «¬икористанн€ однонегативних метаматер≥ал≥в дл€ передаванн€, модул€ц≥њ та ф≥льтрац≥њ сигнал≥в» (науковий кер≥вник: доктор техн≥чних наук, професор ѕол≥танський Ћеон≥д ‘ранцович) дл€ здобутт€ наукового ступен€ доктора ф≥лософ≥њ з галуз≥ знань 17 «≈лектрон≥ка та телекомун≥кацњ» за спец≥альн≥стю 172 «“елекомун≥кац≥њ та рад≥отехн≥ка»;

4.5. ѕро внесенн€ зм≥н до р≥чного кошторису та плану використанн€ бюджетних кошт≥в на лютий 2021 р. за  ѕ ¬ 2201160 (ректор –оман ѕ≈“–»Ў»Ќ).

4.6. ѕро рекомендац≥њ до друку з грифом «–екомендовано ¬ченою радою „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича» (учений секретар Ќатал≥€ я ”Ѕќ¬—№ ј):

– навчального пос≥бника «ћодел≥ прийн€тт€ р≥шень в економ≥ц≥» автор≥в проф. √ригорк≥ва ¬.—., доц. √ригорк≥в ћ.¬. (високий р≥вень ориг≥нальност≥ 99,07%, схож≥сть 0,03%, вилучень 0%);

– навчально-методичного пос≥бника «ѕрактикум з √≤— та гео≥нформац≥йного картографуванн€» автор≥в асист. √уцула “.¬., доц. —крипника я.ѕ., доц. ƒутчак —.¬. (високий р≥вень ориг≥нальност≥ 99,56%, схож≥сть 0,44%, вилучень 0%).

  Ќазад
јрх≥в
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterШќƒљ∆а@Ш\ЯOchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”