Facebook Instagram YoutubeMagna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorяgњ^@iШЬХchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeяgњ^@iШЬХchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionяgњ^@iШЬХchnu.edu.ua

ќновлено
15-11-2019
14:32

ECTS

™вропейське сп≥втовариство спри€Ї м≥жун≥верситетськ≥й кооперац≥њ €к засобу покращенн€ €кост≥ осв≥ти на благо студент≥в ≥ вищих навчальних заклад≥в, а програма обм≥ну студентами Ї переважаючим елементом такоњ м≥жун≥верситетськоњ сп≥впрац≥. ѕрограма "≤размес" ч≥тко демонструЇ, що навчанн€ за кордоном може бути особливо ц≥нним досв≥дом, оск≥льки це не лише найкращий спос≥б д≥знатис€ про ≥нш≥ крањни, ≥дењ, мови ≥ культури; все б≥льше ≥ б≥льше це також стаЇ важливим елементом зб≥льшенн€ можливостей дл€ росту навчальноњ ≥ профес≥йноњ кар'Їри.

¬изнанн€ осв≥ти ≥ диплом≥в Ї передумовою дл€ створенн€ в≥дкритоњ Ївропейськоњ зони осв≥ти ≥ п≥дготовки, де студенти ≥ викладач≥ можуть перем≥щатис€ без перешкод. “ому ™вропейська система перезарахуванн€ кредит≥в (ECTS) була розроблена в експериментальному проект≥, орган≥зованому в рамках програми "≤размес" €к зас≥б покращанн€ визнанн€ осв≥ти дл€ навчанн€ за кордоном. «овн≥шнЇ оц≥нюванн€ ECTS продемонструвало потенц≥ал системи ≥ ™вропейська ком≥с≥€ вир≥шила включити ECTS у свою програму "—ократес", зокрема у розд≥л 1 про вищу осв≥ту ("≤размес"). ECTS зараз рухаЇтьс€ в≥д своЇњ обмеженоњ вузькоњ експериментальноњ стад≥њ до ширшого використанн€ €к елемента Ївропейського масштабу у вищ≥й осв≥т≥.

ECTS забезпечуЇ ≥нструментом, щоб гарантувати прозор≥сть, збудувати мости м≥ж навчальними закладами ≥ розширити можливост≥ вибору дл€ студент≥в. —истема спри€Ї полегшенню визнанн€ навчальних дос€гнень студент≥в закладами через використанн€ загальнозрозум≥лоњ системи оц≥нюванн€ - кредити ≥ оц≥нки - а також забезпечуЇ засобами дл€ ≥нтерпретац≥њ нац≥ональних систем вищоњ осв≥ти. ECTS базуЇтьс€ на трьох ключових елементах: ≥нформац≥€ (стосовно навчальних програм ≥ здобутк≥в студент≥в), взаЇмна угода (м≥ж закладами-партнерами ≥ студентом) ≥ використанн€ кредит≥в ECTS (щоб визначити навчальне навантаженн€ дл€ студент≥в).

÷ей дов≥дник розроблений, щоб допомогти потенц≥йним користувачам ™вропейськоњ системи перезарахуванн€ кредит≥в (ECTS) впроваджувати цю систему у практику. ќсновн≥ елементи ECTS представлен≥ досить стисло, оск≥льки њх розробл€ли, старанно перев≥р€ли ≥ удосконалювали в експериментальному проект≥ 145 Ївропейськ≥ ун≥верситети з ус≥х держав-член≥в та крањн ™вропейськоњ економ≥чноњ зони.

’арактерн≥ особливост≥ ECTS

як проголошено у вступ≥, система ECTS базуЇтьс€ на трьох ключових елементах: ≥нформац≥њ (стосовно навчальних програм ≥ здобутк≥в студент≥в), взаЇмноњ угоди (м≥ж закладами-партнерами ≥ студентом) ≥ використанн€ кредит≥в ECTS (щоб визначити навчальне навантаженн€ дл€ студент≥в). ÷≥ три ключов≥ елементи привод€тьс€ в д≥ю через використанн€ трьох основних документ≥в: ≥нформац≥йного пакета, форми за€ви/навчального контракту ≥ перел≥ку оц≥нок дисципл≥н. Ѕ≥льш за все ECTS використовуЇтьс€ студентами, викладачами ≥ закладами, €к≥ хочуть зробити навчанн€ за кордоном нев≥д'Їмною частиною осв≥тнього досв≥ду.

«а своЇю суттю ECTS жодним чином не регулюЇ зм≥сту, структури чи екв≥валентност≥ навчальних програм. ÷е Ї питанн€ми €кост≥, €ка повинна визначатис€ самими вищими навчальними закладами п≥д час створенн€ необх≥дних баз дл€ укладанн€ угод про сп≥впрацю, двосторонн≥х чи багатосторонн≥х.  одекс хорошоњ практики, що називаЇтьс€ ECTS, забезпечуЇ тих д≥йових ос≥б ≥нструментами, щоб створити прозор≥сть ≥ спри€ти визнанню осв≥ти.

ѕовне визнанн€ навчанн€ Ї необх≥дною умовою дл€ вт≥ленн€ програми обм≥ну студентами в рамках програм "—ократес" чи "≤размес". ѕовне визнанн€ навчанн€ означаЇ, що пер≥од навчанн€ за кордоном (включаючи ≥спити чи ≥нш≥ форми оц≥нюванн€) зам≥н€Ї пор≥внюваний пер≥од навчанн€ у м≥сцевому ун≥верситет≥ (включаючи ≥спити чи ≥нш≥ форми оц≥нюванн€), хоча зм≥ст погодженоњ програми навчанн€ може в≥др≥зн€тис€.

¬икористанн€ ECTS Ї добров≥льним ≥ базуЇтьс€ на взаЇмн≥й дов≥р≥ ≥ переконанн≥ щодо €кост≥ навчальноњ роботи осв≥тн≥х заклад≥в-партнер≥в.

ECTS забезпечуЇ прозор≥сть через так≥ засоби:

  •  редити ECTS, €к≥ Ї числовим екв≥валентом оц≥нки, що призначаЇтьс€ розд≥лам курсу, щоб окреслити обс€г навчального навантаженн€ студент≥в, необх≥дний дл€ завершенн€ курсу (див. частину " редити ECTS");
  • ≤нформац≥йний пакет, €кий даЇ письмову ≥нформац≥ю студентам ≥ прац≥вникам про навчальн≥ заклади, факультети, орган≥зац≥њ ≥ структуру навчанн€ ≥ розд≥л≥в курсу (див. частину "≤нформац≥йний пакет");
  • ѕерел≥к оц≥нок з предмет≥в, €кий показуЇ здобутки студент≥в у навчанн≥ у спос≥б, €кий Ї всеб≥чним ≥ загальнозрозум≥лим, ≥ може легко передаватис€ в≥д одного закладу до ≥ншого (див. частину "ѕерел≥к оц≥нок дисципл≥н");
  • Ќавчальний контракт, що стосуЇтьс€ навчальноњ програми, €ка буде вивчатис€, ≥ кредит≥в ECTS, €к≥ будуть присвоюватись за усп≥шне њњ зак≥нченн€, Ї обов'€зковим €к дл€ м≥сцевого ≥ закордонного заклад≥в (home and host institutions), так ≥ дл€ студент≥в (див. частину "‘орми за€в дл€ студент≥в/навчальний контракт").

’ороше сп≥лкуванн€ ≥ гнучк≥сть також необх≥дн≥, щоб спри€ти визнанню навчанн€, завершеного чи пройденого за кордоном. ” цьому координатори ECTS повинн≥ в≥д≥грати важливу роль, оск≥льки њхн≥ми основними завданн€ми Ї займатис€ навчальними ≥ адм≥н≥стративними аспектами ECTS (див. частину " оординатори ECTS").

ѕовний д≥апазон розд≥л≥в курсу факультету/закладу, €кий користуЇтьс€ ECTS, повинен, у принцип≥, бути доступним дл€ студент≥в, €к≥ навчаютьс€ за програмою обм≥ну, включаючи розд≥ли курс≥в, що читаютьс€ на р≥вн≥ докторантури. —тудентам сл≥д давати можлив≥сть проходити звичайн≥ розд≥ли курсу - а т≥, що спец≥ально дл€ них розробл€лис€ - ≥ не сл≥д позбавл€ти можливост≥ дотримуватис€ вимог дл€ одержанн€ ступен€ чи диплому закордонного закладу.

ECTS також даЇ можлив≥сть дл€ подальшого навчанн€ за кордоном. « ECTS студент не обов'€зково повернетьс€ назад до м≥сцевого закладу п≥сл€ пер≥оду навчанн€ за кордоном; в≥н/вона може в≥ддати перевагу тому, щоб залишитис€ у закордонному заклад≥ - можливо, щоб здобути ступ≥нь - чи нав≥ть перейти до третього закладу. ƒо компетенц≥њ заклад≥в належить вир≥шувати прийн€тне це чи н≥, ≥ €к≥ умови студент повинен виконати, щоб одержати диплом чи реЇстрац≥ю перезарахуванн€. ѕерел≥к оц≥нок дисципл≥н Ї особливо корисним за цих умов, оск≥льки в≥н показуЇ ≥стор≥ю навчальних здобутк≥в студент≥в, €ка допоможе закладам приймати ц≥ р≥шенн€.

© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterяgњ^@iШЬХchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”