Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
ћ≥жнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль Ђ’ай п≥сн€ скликаЇ друз≥вї
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorBХеA@Ш¶њchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeBХеA@Ш¶њchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofBХеA@Ш¶њchnu.edu.ua
assistant.admissionBХеA@Ш¶њchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionBХеA@Ш¶њchnu.edu.ua

ќновлено
05-06-2020
15:26

Ќовини

04-04-2020
‘ранцузька мова в Moodle: виклики й усп≥хи викладанн€ 

« перших дн≥в запровадженн€ карантину в ун≥верситет≥ викладач≥ кафедри романськоњ ф≥лолог≥њ та перекладу з метою €к≥сноњ та доступноњ орган≥зац≥њ навчального процесу своњм студентам, почали активно використовувати вс≥ можливост≥ мереж≥ ≤нтернет й електронних ресурс≥в. ” перший тиждень ус≥ колеги активно послуговувались Viber, Messenger, Skype та електронними скриньками. “аким чином, сп≥лкуючись з≥ студентами за допомогою листуванн€, викладач≥ отримували  виконан≥ завданн€ та мали можлив≥сть виправл€ти й коментувати њх. ѕочинаючи з другого тижн€, з моменту переходу навчанн€ на он-лайн платформу moodle.chnu.edu.ua, викладач≥ кафедри пройшли навчанн€ та отримали сертиф≥кати, що засв≥дчують њхню компетентн≥сть у створенн≥ та активац≥њ њхн≥х дистанц≥йних курс≥в.

¬≥дпов≥дно вс≥ курси були створен≥ й наповнен≥ навчальними матер≥алами в Moodle ≥з додаванн€м тестових, ауд≥о- й в≥део-завдань. ¬раховуючи специф≥ку викладанн€ ≥ноземноњ мови, практично в кожн≥й тем≥ м≥ст€тьс€ посиланн€ на ≥нтернет ресурси, €к то д≥алоги, п≥сн≥, ф≥льми французькою мовою. ƒ≥ана –уснак, фах≥вчин€ з методики викладанн€ ≥ноземних мов у вищ≥й школ≥, п≥дкреслюЇ, що “Moodle €к навчальне ≥нформац≥йне середовище забезпечуЇ двосторонню комун≥кац≥ю м≥ж викладачем ≥ студентами на р≥зних етапах формуванн€ ц≥льових компетентностей, а також даЇ можлив≥сть самост≥йно отримувати знанн€, опрацьовуючи навчальний матер≥ал в ≥нформац≥йн≥й мереж≥”. «в≥сно, у процес≥ роботи виникало багато питань, €к≥ вир≥шувались щотижневими кафедральними методичними сем≥нарами он-лайн, п≥д час котрих викладач≥ д≥лились власним досв≥дом ≥ набутими знанн€ми роботи в систем≥ Moodle. —творенн€ найоптимальн≥ших формат≥в курс≥в ≥ виб≥р ефективних вид≥в д≥€льностей, техн≥чн≥ нюанси завантаженн€ тестових завдань, орган≥зац≥€ студентських форум≥в, ц≥ та багато ≥нших проблем було вир≥шено в атмосфер≥ кафедральноњ взаЇмодопомоги та в≥дчутт€ творенн€ сп≥льноњ справи. ўодо усп≥шного опануванн€ викладачами кафедри навичками роботи в Moodle, то це в≥дбулос€ також завд€ки повс€кчас €к≥сн≥й та оперативн≥й допомоз≥, самов≥ддан≥й та результативн≥й прац≥ наставник≥в на р≥вн≥ кафедри й ун≥верситету – ќлени —тефурак ≥ ѕавла ћолочка, €ким кафедра принаг≥дно висловлюЇ свою найщир≥щу д€ку.

як показав досв≥д викладач≥в кафедри романськоњ ф≥лолог≥њ та перекладу, ≥ноземну мову можна ≥ варто викладати дистанц≥йно. як зазначаЇ асистентка кафедри ќлена ћатвЇЇва, “зокрема студенти-першокурсники французького в≥дд≥ленн€ за спец≥альн≥стю «—ередн€ осв≥та» активно працюють ≥з ауд≥о записами д≥алог≥в, що даЇ змогу удосконалювати набут≥ знанн€ ≥з фонетики та в≥дпрацювати ритм та мелодику мови.  ”с≥, без вин€тк≥в, виконують тестов≥ завданн€ та надсилають виконан≥ переклади на он-лайн платформу Moodle”.

—воњми здобутками у висл≥д≥ практикуванн€ дистанц≥йного викладанн€ французько-украњнського перекладу д≥литьс€ доцентка кафедри Ќатал≥€ якубовська: “—туденти кафедри активно долучилис€ до навчанн€ за електронними курсами, розм≥щеними на платформ≥ Moodle. Ќов≥ форми комун≥куванн€ викладач-студент, студент-студент за допомогою р≥зних вид≥в д≥€льностей дозволили покращити показники активност≥ наших студент≥в. «авд€ки гнучкому п≥дходу у вибор≥ ≥нструмент≥в навчанн€, €к-то форуми, в≥деоконференц≥њ Google Meet та Zoom, виконанн€ в≥деозапис≥в завдань, тестуванн€ онлайн та ≥н. у викладача з’€вилась можлив≥сть допомогти кожному студентов≥ отримати знанн€, необх≥дн≥ дл€ формуванн€ профес≥йних компетенц≥й. Ќе менш важливим Ї те, що дистанц≥йне навчанн€ не лише допомагаЇ студентам отримувати знанн€, вчитис€, а й стаЇ тим засобом, €кий навчаЇ здобувача осв≥ти самоорган≥зац≥њ, пунктуальност≥, дотриманн€ терм≥н≥в виконанн€ тих чи ≥нших завдань, надаЇ досв≥д, €кий знадобитьс€ у подальшому профес≥йному житт≥ будь-€кому фах≥вцю”. 

¬икладанн€ французькоњ мови на ≥нших факультетах дистанц≥йно провадить асистентка кафедри јл≥на √ромик. «а допомогою Moodle та Google Meet вона навчаЇ французькоњ мови студент≥в факультету педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи та ≤‘“ Ќ. ÷ей досв≥д вона формулюЇ €к украй результативний: “ќнлайн формат дозвол€Ї практикувати навички говор≥нн€, тод≥ €к в офлайн≥ (ћoodle) в≥дпрацьовуютьс€ навички письма та ауд≥юванн€. ѕрацюЇмо у форм≥ тест≥в, завдань з використанн€м ауд≥о- та в≥деозапис≥в французькою мовою. ƒл€ тих у кого виникають техн≥чн≥ проблеми, обов’€зково ≥снуЇ п≥дтримка через Viber, пошту „Ќ” (chnu.edu.ua), моб≥льний зв'€зок”.

Ќаставниц€ Moodle-навчанн€ на кафедр≥, доцентка ќлена —тефурак в≥дзначаЇ: “¬ умовах карантину, коли виникла необх≥дн≥сть швидко орган≥зувати €к≥сний дистанц≥йний навчальний процес викладач≥ нашоњ кафедри показали неаби€кий потенц≥ал, опанувавши за рекордно короткий терм≥н необх≥дн≥ дл€ цього практичн≥ навички. ѕрот€гом першого тижн€ карантину кафедра орган≥зувала дистанц≥йне навчанн€ на курсах, €к≥ забезпечуЇ. —туденти почали вчитис€ онлайн в режим≥ в≥деоконференц≥й, а також ≥з задоволенн€м почали й продовжують виконувати завданн€ на ун≥верситетськ≥й платформ≥ «ћудл». —постер≥гаючи за здобутками та ентуз≥азмом своњх студент≥в, в≥дзначу, що €к≥сть навчанн€ в≥д цього не те, що не постраждала, а в де€ких випадках нав≥ть зросла. –обота в «ћудл≥» даЇ можлив≥сть створювати безл≥ч творчих та ц≥кавих завдань, €к≥ мотивують студент≥в до навчанн€”.

ќкр≥м власне впор€дкуванн€ навчального процесу, робота з Moоdle дозволила зробити певн≥ висновки щодо викладанн€ ≥ноземноњ мови в еп≥стемолог≥чному вим≥р≥. ƒоцентка √алина ƒраненко переконана, що “досв≥д дистанц≥йного навчанн€ став корисним дл€ переосмисленн€ самоњ нин≥шньоњ системи викладанн€, оск≥льки пролив св≥тло на певний парадокс. Ќер≥дко викладач≥ вказують на пасивн≥сть ≥ неуважн≥сть студент≥в на зан€тт€х, ≥ це в умовах ф≥зичноњ присутност≥ викладача. ќтож, здавалос€ б, за умови його в≥дсутност≥ пор€д, ц€ неуважн≥сть ≥ в≥дсторонен≥сть мали би зб≥льшитись. ќднак, з досв≥дом використанн€ дистанц≥йного навчанн€ в≥дбулос€ абсолютно протилежне! —туденти активно беруть участь у Moodle та  Google Meet, надсилають своњ завданн€ на платформу, читають, слухають, дивл€тьс€ запропонован≥ матер≥али р≥зних формат≥в, ставл€ть ≥ в≥дпов≥дають на запитанн€, про€вл€ють своњ творч≥ зд≥бност≥ тощо. јдже не сл≥д забувати, що наш≥ студенти, €к≥ належать до “покол≥нн€ Z”, важко сприймають роль посудини, в €ку викладач “вливаЇ” знанн€. Ќасправд≥, вони прагнуть сп≥впрацювати з викладачем ≥ вибудовувати з ним навчальний процес €к сп≥льний (часто-густо пошуковий) проект. ¬же два тижн≥ роботи з Moоdle засв≥дчили, що дл€ ефективного навчанн€ викладач повинен не лише “викладати” знанн€ перед студентом в аудитор≥њ або в ≤нтернет≥, а  допомагати програмувати й коригувати виконанн€ сп≥льного з ним проекту. як на мене, надал≥, п≥сл€ вимушеного дистанц≥йного сп≥лкуванн€, задл€ б≥льш ефективноњ прац≥ на зм≥ну традиц≥йноњ односторонньоњ передач≥ знань, навичок ≥ вм≥нь у напр€м≥ викладач-студент, маЇ прийти педагог≥ка сп≥впрац≥ викладач+студент”.

—л≥д також додати, що серед проблем, на €к≥ натрапл€ють викладач≥, Ї питанн€ орган≥зац≥њ робочого часу, оск≥льки такий формат сп≥лкуванн€ з≥ студентами вимагаЇ ненормованоњ присутност≥ викладача в мереж≥. “ому темою наступного кафедрального в≥део-сем≥нару буде питанн€ оптим≥зац≥њ р≥зних вид≥в д≥€льност≥, €к≥ вимагають тривалоњ присутност≥ викладач≥в, а також ≥ студент≥в, перед екранами комп’ютер≥в, оск≥льки здоров’€ учасник≥в навчального процесу Ї дл€ кафедри пр≥оритетною ц≥нн≥стю.

ќтже, по завершенню третього тижн€ роботи кафедри на платформ≥ Moodle з використанн€м в≥део-платформи Google Meet викладач≥ та студенти засв≥дчують, що це чудова можлив≥сть результативно та ефективно викладати та вивчати французьку мову та ≥нш≥ фахов≥ кафедральн≥ дисципл≥ни дистанц≥йно.

 

 афедра романськоњ ф≥лолог≥њ та перекладу

 

 

 

  Ќазад
јрх≥в
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterBХеA@Ш¶њchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”